Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

СПЕКТРАЛЕН КРЪГ-ЦВЕТОВЕТЕ ИЗЧЕЗВАТ  • Очертайте върху бял дебел картон кръг с диаметър 10 см.
  • С ъгломер разделете кръга от лицевата и опаковата страна  на сектори както е показано на фигурата и ги оцветете в съответните цветове.
  • Вземете здрав конец около 80 см ,вържете двата му края, сгънете го на две и го промушете през центъра на кръга.
  • Наденете двата края на конеца на показалците на двете си ръце и правете кръгови движения, така че конеца да се усуче.
  • Изпънете встрани ръцете си. Кръгът ще се завърти много бързо около оста си.
  • Изненада! Като омагьосани цветовете ще изчезнат и вместо пъстър с всички цветове на дъгата, кръгът ще   изглежда бял.( Кръгът ще виждате бял, ако сте разчертали точно секторите и боите, които сте използвали са с точни и чисти цветове.Ако сте допуснали неточност, кръгът ще сивее.)
  • Причината за тази илюзия се крие в инертноста на окото ни. Предадените по очния нерв в главния мозък сигнали от бързопроменящите се отделни цветове се сумират и възприемат като общ бял цвят.Вижте още:


Изпратете своя коментар за: "СПЕКТРАЛЕН КРЪГ-ЦВЕТОВЕТЕ ИЗЧЕЗВАТ"