Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Национално външно оценяване и матури

Дати за провеждане на национално външно оценяване в 4 клас през учебната 2017-2018 година:

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г

Човекът и обществото-16 май 2018 г.

Човекът и природата -17 май 2018

Дати за провеждане на национално външно оценяване в 10 клас през учебната 2017-2018 година:

Оценяване на дигиталните компетентности: 11-15 юни 2018 г.

Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2017-2018 година:

 • Български език и литература – 21 май 2018 г.
 • Математика – 23 май 2018 г.

Съгласно

Заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV клас, в VII клас и в X клас през учебната 2017/2018 година

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ЗА VIII КЛАС С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година

Тест и верни отговори за:

Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/17 година:

Резултатите от националните външни оценявания по всеки от предметите се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършен IV клас. С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил “Математически” и “Природни науки”, като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 година

Български език и литература, 10 май 2017 г.

Математика, 12 май 2017 г.

Човекът и природата, 15 май 2017 г.

Човекът и обществото, 16 май 2017 г.

Национално външно оценяване – VII клас , 2017 г.

Проверка на резултатите:

Резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература и по математика става с входящ номер и идентификационен код на адреси: http://priem.mon.bg и http://7klas.mon.bg.

Скала за преобразуване оценки от дипломата в точки:

отличен(6)-50 точки

мн.добър (5)-39 точки

добър(4)  -       26 точки

среден(3)  -   15 точки

Тестове и верни отговори:

Български език, 19 май 2017 г.

Математика, 22 май 2017 г.

Чужд език, 29 май 2017 г.

Държавни зрелостни изпити , 2017 г.

Тестове и верни отговори:

Български език, 19 май 2017 г.

·  Биология и здравно образование

·  Цикъл „Философия”

Матура по желание:

Чужд език,26 май 2017 г.

През май 2017 година държавните зрелостни изпити ще се проведат на модули. Всеки от модулите ще бъде с различна продължителност в зависимост от предмета, по който се провежда изпитът.

Матурите по български език и литература, френски език, немски език, руски език, испански език, италиански език, история и цивилизация и философски цикъл са разделени на три модула, като първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути.

При изпитите по английски език и география и икономика модулите също са три, но при тях само първият продължава 60 минути, а вторият и третият са по 90 минути.

Изпитите по математика, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и физика и астрономия ще се проведат само в два модула, като първият е с продължителност 90 минути, а вторият – 150 минути.

След като изтече определеното време за даден модул, съответният лист с отговори или свитък за свободни отговори  ще бъде затворен в плик и зрелостникът няма да има възможност да се връща и да работи отново върху него.

Излизането от залата ще бъде разрешено след приключване на работата върху отделния модул, ако той е с продължителност до 90 минути. В случаите, когато модулът е с продължителност 120 или 150 минути, учениците ще могат да излизат след  първите 90 минути.  В случай че зрелостник напусне сградата, не се допуска да се върне обратно в нея до края на изпитния ден.

Дванадесетокласниците полагат два задължителни държавни зрелостни изпита.  Единият е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика и е по учебен предмет, изучаван в задължителната подготовка. Зрелостниците могат да изберат за втори изпит някой от следните учебни предмети: математика, чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), философски цикъл (психология и логика, етика и право, философия), история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда. По свое желание те могат да положат и трета матура по някой от тези учебни предмети.

За първи път тази година зрелостниците в професионалните гимназии могат да не се явяват на втори задължителен държавен зрелостен изпит. Законът за предучилищното и училищното образование позволява вместо това като оценка в дипломата им да се запише средноаритметичната стойност от оценките, получени на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация.

За настоящата учебна година няма промени в учебно-изпитните програми. Всеки изпит се оценява с максимум 100 точки.

Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити- http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=32

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ на места по държавния план-прием СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ИЛИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

Български език и литератураРЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – МАЙ 2016 Г.

Всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на:

http://rezultati.zamaturite.bg
http://zamaturite.bg/rezultati

Резултатите от изпитите за VII клас по български език и литература и по математика
Всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на http://7klas.mon.bg/

Национално външно оценяване -VII  клас,30 май 2016 г.

КОО „Природни науки и екология“

Национално външно оценяване – VII  клас, 27 май 2016 г.

Италиански език

Национално външно оценяване – VII  клас, 26 май 2016 г.

Обществени науки, гражданско образование и религия

Национално външно оценяване VII клас – 20 май 2016 г.

Национално външно оценяване VII клас- 18 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, 31 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, 30 май 2016 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание, 27 май 2016 г.

Испански език

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, 18 май 2016 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО ИЗБОР,20 май 2016 г.

История и цивилизация

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ по желание,26 май 2016 г.

Френски език

Математика

НВО по Човекът и обществото, 16 май 2016 г.

НВО по Човекът и природата за IV клас, 2016 год.

Тестът и верните отговори можете да намерите ТУК.

НВО по БЕЛ за IV клас, 2016 година

Тестът по БЕЛ и верните отговори можете да намерите ТУК.

НВО по математика за 4 клас, 10 май 2016 год.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя може да бъда вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща. Оценките не се включват при изчисляването на годишния успех на ученика.

Верните отговори можете да намерите ТУК.

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС КЪМ ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ

от 0 до 6 точки – слаб 2,00

7 точки – среден 3,00
8 точки – среден 3,25
9 точки – добър 3,50
10 точки – добър 3,75

11 точки – добър 4
12 точки – добър 4,25
13 точки – много добър 4,50
14 точки – много добър 4,75

15 точки – много добър 5,00
16 точки – много добър 5,25
17 точки – отличен 5,50
18 точки – отличен, 5,75

19 точки – отличен 6,00
20 точки – отличен 6,0

Скала за преобразуване на точките в оценки за държавните зрелостни изпити за учебната 2013/2014 година

оценки точки
Слаб 2 До 22, 5 т. вкл.
Среден 3 (3,00-3,49) 23т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50-4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много Добър (4,50-5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50-5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т. – 100 т.

Проверка на резултатите от СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ на ДЗИ 2013 чрез въвеждане на персонални данни.

http://rezultati.zamaturite.bg/

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на следните адреси:

http://mon7.mon.bg/

http://7klas.mon.bg/

Коментари за: "Национално външно оценяване и матури" (10)

 1. Nur написа:

  mnogo mi haresa risunkata na Svetlomir s kamionceto, koeto moje da posluji za opolzotvoryavane na otpadatsite.

 2. Димитричка Атанасова написа:

  Много ми хареса рисунката на Нела Станиславова Чолакова от Варна

 3. Д.Костадинова написа:

  В рисунката на Нели творчеството е несравнимо!
  С богатство от изразни средства тя представя
  една творба -завладяваща малки и големи посетители на сайта. По детски чиста творба , с цветово съвършенство и свой образен стил .
  Браво, мило дете!

 4. С. Дамянова написа:

  Малките таланти се нуждаят от поощреение и подкрепа! Рисунката на Нели Станиславова ме пленява с ведрия колорит и творчески пресъздаден приказен момент. Успех!

 5. Д.Костадинова написа:

  Браво на Нели Чолакова от Варна! Мили хора , подкрепете таланта на това дете! Когато рисува Нели се вглъбява във вълшебния свят на цветовете, приказките,мечтите, в света на…. доброто! Рисуването за нея е като душевен колорит, като звученето на хубавата и нежна музика за душата.Пречупено през детските й очи изобразеното от нея е обаятелно и впечатлява със забавния си колорит!
  Нека нейното послание за радост и красота да достигне до всяко добро сърце! Нейната творба ,,Пепеляшка“ е символ на доброто за всички Вас!
  Ние с г-жа Атанасова се прекланяме пред талантливото творчество на Нели !

 6. nikol написа:

  no kade da poblikuvam risunkata

 7. Йоан написа:

  Бих написал някое стихотворение или подобно нещо стига да има кои да го види и да пише,че се провежда конкурс все още. :) Защото сме 2012-година,а е 2011,.?!

 8. Йоана написа:

  Бих искала отговорите на тазгодишната матура по БЕЛ.
  Също и самата матура. Или поне да ми кажете къде да влезна.

Изпратете своя коментар за: "Национално външно оценяване и матури"