Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Архив за ‘Реформата в училище’ Категория
Национални програми 2020

Национални програми 2020 Одобрени с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет 1. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ 2. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ 3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 1.Модулът „Библиотеките като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към училищните [...]

Заповеди за изменения дати и график за ДЗИ и НВО

Проверката на резултатите от НВО става с входящ номер и идентификационен код. http://priem.mon.bg или http://7klas.mon.bg/ 1.Организиране и провеждане на НВО в VII клас: Писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-196/09.06.2020 г. за сведение и изпълнение . 1.Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 [...]

АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Подписа се нов Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование – 2020 г. виж прикачения файл ще е валиден до 25-и ноември 2020 г., когато ще трябва да се подпише нов договор. Преговорите за финансовите параметри по него ще започнат на 30-и юни т.г. Вероятно минималните заплати за различните учителски длъжности ще [...]

Дати и отпадащ материал за ДЗИ и НВО в VII клас

Отговори и решения НВО  в 7 клас  2020 г.: Български език и литература, 15 юни 2020 г. Математика, 17 юни 2020 г. Заповед , относно изменения в датите за провеждане на държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ и изменение в точка 2 График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ през учебната 2019 – 2020 [...]

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СОФИЯ

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Утвърденият  държавен план-прием в VIII клас за учебната 2020/2021 година по училища и паралелки на територията на област София-град е както следва: Прием в VIII клас в профилирани и в професионални паралелки в профилирани и професионални гимназии, в средни и в обединени училища, дневна и дуална [...]

Допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

На 15.04.2020 г. Министерският съвет прие постановление за допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г. на Министерски съвет. Съгласно допълнението, училищата имат възможност да извършват разходи за доставка на интернет свързаност по местоживеене на учениците, които по социални причини не [...]

Указания на МОН за периода от 13 до 16 април

За дните 13.04.-16.04. по указанията на МОН: 1. Учениците  от  I до XI клас и на 16 април учениците от XII  клас трябва да са ангажирани, но разтоварени в сравнение с досегашните дни на дистанционното обучение. Дневната ангажираност на учениците не трябва да надвишава 4 часа и в тях трябва да са заложени консултации, занимания [...]

Решения на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество

Относно дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г. заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката Съгласно заповед № РД 09-746 /08.04.2000 г. на министъра на образованието  и науката поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание времето за ползване на пролетна ваканция за учениците от I -XII клас се намалява до [...]

Заповед за обучението в електронна среда и възнагражденията на учителите

Относно организацията на дейностите на педагогическите специалисти в периода 13-16.04.2020 г. заповед №РД09-762/09.04.2020 г. на министъра на образованието и науката Съгласно заповед № РД 09-746 /08.04.2000 г. на министъра на образованието  и науката поради неотложна необходимост от компенсиране на пропуснатото учебно съдържание времето за ползване на пролетна ваканция за учениците от I -XII клас се [...]

ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ за Технически университет София

В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Условията за провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г. за кандидатстване за обучение в Техническия университет – София през учебната 2020/2021 г. може да видите тук ·  УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ [...]

Указания на Министъра на образованието

Презентация Предизвикателството – остани си вкъщи и как можем да се справим Насоки за ученици Георги Велинов –психолог 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“, гр. София Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването. Обучението на учениците ще продължи в [...]

Безплатни видеоуроци

Информация от Гугъл за ползване на безплатна облачна платформа. Приложение: Информация от Гугъл Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа Уча.се, са разработили видеоуроци по безопасност на движението по пътищата, подходящи за деца и младежи. Те са публикувани на сайта на ДАБДП – „Интерактивни уроци“ и на интернет адреса на [...]