Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания

Учебна 2021/2022 година

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г.  на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2020 г.)

Национален спортен календар на МОН за учебната 2021/2022 година

 1. Заповед № РД-09-854/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година.
 2. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2021/2022 година.
 3. Заповед №РД-09-853/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година.
 4. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2021/2022 година.

Заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година (публ. 04.09.2020 г.)

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2021/2022 година

Информатика (публ. 20.10.2021 г.)

Български език и литература (публ. 19.10.2021 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 19.10.2021 г.)

География и икономика (публ. 18.10.2021 г., акт. 19.10.2021 г.)

„Знам и мога“ за учениците от IV клас (публ. 18.10.2021 г.)

Лингвистика (публ. 15.10.2021 г.)

Философия (публ. 12.10.2021 г.)

Гражданско образование (публ. 12.10.2021 г.)

Биология и здравно образование (публ. 11.10.2021 г.)

Немски език (публ. 11.10.2021 г.)

Английски език (публ. 05.10.2021 г.)

Испански език (публ. 05.10.2021 г.)

Френски език (публ. 05.10.2021 г.)

Италиански език (публ. 05.10.2021 г.)

Руски език (публ. 05.10.2021 г.)

Регламенти на националните състезания за учебната 2021/2022 година

Национално състезание „Практични финанси“ (публ. 22.10.2021 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 21.10.2021 г.)

Компютърно моделиране (публ. 21.10.2021 г.)

Информатика (публ. 20.10.2021 г.)

Ключът на музиката (публ. 19.10.2021 г.)

Фолклорна плетеница (публ. 19.10.2021 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 18.10.2021 г.)

Природни науки и екология (публ. 18.10.2021 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 15.10.2021 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 15.10.2021 г.)

Националното състезание по лингвистика (публ. 15.10.2021 г.)

Национален конкурс „Бог е любов” (публ. 14.10.2021 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (публ. 12.10.2021 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 12.10.2021 г.):

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 29.09.2021 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 29.09.2021 г.)

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2021/2022 година

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (публ. 21.10.2021 г.)

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ. 21.10.2021 г.)

Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. за изменение и допълнение на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България.

Приложение:

 1. Заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.
 2. Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Заповед № РД-09-1162/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година и заповед № РД-09-1161/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.

Приложения:

 1. Заповед № РД-09-1162/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година.
 2. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до XII клас през учебната 2020/2021 година.
 3. Заповед № РД-09-1161/16.10.2020 г. на министъра на младежта и спорта за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.
 4. Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2020/2021 година.

Регламенти на национални олимпиади  за учебната 2020/2021 година

История и цивилизации (публ. 30.10.2020 г.)

Философия (публ. 30.10.2020 г.)

Гражданско образование (публ. 30.10.2020 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 29.10.2020 г.)

Информационни технологии (публ. 28.10.2020 г.)

Биология и здравно образование (публ. 28.10.2020 г.)

Български език и литература (публ. 26.10.2020 г.)

Знам и мога” за ученици от ІV клас (публ. 23.10.2020 г.)

География и икономика (публ. 22.10.2020 г.)

Информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи IV–VII клас) (публ. 20.10.2020 г.)

Математика (възрастови групи VIII–XII клас) (публ. 20.10.2020 г.)

Физика (15.10.2020 г.)

Астрономия (15.10.2020 г.)

Лингвистика (15.10.2020 г.)

Руски език (15.10.2020 г.)

Френски език (15.10.2020 г.)

Природни науки и екология (публ. 12.10.2020 г.)

Английски език (публ. 14.10.2020 г.)

Немски език (публ. 14.10.2020 г.)

Италиански език (публ. 14.10.2020 г.)

Испански език (публ. 13.10.2020 г.)


Регламенти на национални състезания за учебната 2020/2021 година

Състезание „Математика за всеки“ (публ.06.11.2020 г.)

Национално състезание по безопасност на движението по пътищата (публ.04.11.2020 г.)

Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ.03.11.2020 г.)

Националното състезание по компютърни мрежи (публ.03.11.2020 г.)

Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ.03.11.2020 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (публ.03.11.2020 г.)

Националното математическо състезание “Европейско кенгуру“ I – ХII клас (публ.03.11.2020 г.)

Националното състезание „Академик Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас – регламент (публ.02.11.2020 г.):

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил (публ.02.11.2020 г.)

Национален конкурс „Бог е любов” (публ. 30.10.2020 г.)

Национално състезание по компютърно моделиране (публ. 28.10.2020 г.)

Национално състезание по финансова грамотност (публ. 28.10.2020 г.)

Национална състезание „Практични финанси“ (публ. 23.10.2020 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 22.10.2020 г.)

Национални състезания по информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Промени в регламента за провеждане на Националните състезания по информатика, отнасящи се за организирането и провеждането на Националния есенен турнир (20-22 ноември 2020 г.) поради епидемичната обстановка (публ. 18.11.2020 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“ (публ. 22.10.2020 г.)

Национално зимно математическо състезание и
Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетни математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 20.10.2020 г.)

Ключът на музиката (публ. 20.10.2020 г.)

Фолклорна плетеница (публ. 20.10.2020 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (15.10.2020 г.)

Лингвистика (15.10.2020 г.)

Природни науки и екология (публ. 12.10.2020 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 22.10.2020 г.)

Национални състезания по информатика (публ. 22.10.2020 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии “Джон Атанасов“ (публ. 22.10.2020 г.)

Национално зимно математическо състезание и
Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетни математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 20.10.2020 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 20.10.2020 г.)

Ключът на музиката (публ. 20.10.2020 г.)

Фолклорна плетеница (публ. 20.10.2020 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 07.10.2020 г.)

ИЗМЕНЕНИЕ на регламента за организиране и провеждане на Есенното национално състезание по физика (публ. 11.11.2020 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 21.09.2020 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 21.09.2020 г.)

ИЗМЕНЕНИЕ в регламента за организиране и провеждане на Националното многоезично състезание през учебната 2020-2021 година за провеждането на националния кръг (публ. 17.11.2020 г.)

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2020/2021 година

„Най-добър млад заварчик“ (публ. 05.02.2021 г.)

„Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 05.02.2021 г.)

„Най-добър млад керамик“ (публ. 04.02.2021 г.)

„Счетоводство“ (публ. 03.02.2021 г.)

„Най-добра бизнес идея“ (публ. 03.02.2021 г.)

„Озеленяване и цветарство“ (публ. 01.02.2021 г.)

„Млад фермер“ (публ. 01.02.2021 г.)

„Горски многобой“ (публ. 01.02.2021 г.)

„Производство на изделия от дървесина – мебели, стилни мебели и дърворезба“ (публ. 01.02.2021 г.)

Най-добър млад строител” (публ. 01.02.2021 г.)

„Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство (МПС)” (публ. 01.02.2021 г.)

„Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 19.01.2021 г.)

„Млади таланти в модата“ (публ. 19.01.2021 г.)

„Най-добър млад готвач“ и
„Най-добър млад сервитьор“ (публ. 19.01.2021 г.)

„Най-добър млад барман“ (публ. 19.01.2021 г.)

„Най-добър млад хлебар-сладкар“ (публ. 19.01.2021 г.)

Състезанието по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ.03.11.2020 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как“ (публ.03.11.2020 г.)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

1.ОБЩИНСКИ КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 23.01.2021 г.
Български език и

литература

V, VI, VII, VIII –X, XI и ХII 6 до 29.01.2021г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до17.01.2021г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 17.01.2021г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2021г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2021г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 10.01.2021г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2021г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 12.12.2020г.
Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 до 10.01.2021г.
Информационни

технологии

V – VII, VIIІ -Х , ХІ – ХІІ 3 до 10.01.2021г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 08.01.2021г.
Философия VIII – ХII 1 до 24.01.2021г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ ,ХІІ 8 до 17.01.2021г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ 7 до 24.01.2021г.
Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 до 07.03.2021г.
Физика VII, VIII, IX, X,

XI , ХII

6 до 15.01.2021г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 15.01.2021г.
Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 24.01.2021г.
Биология и здравно

образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 31.01.2021г.
Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 до 07.02.2021г.

2.ОБЛАСТЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 27.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Български език и

литература

V, VI, VII, VIII –X, XI и ХII 6 07.03.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 07.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 20.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 06.02.2021 г.

Начало 9:00 ч

Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 13.02. 2021 г.

Начало 9:00 ч.

Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 06.02.2021 г.

Начало 13:00 ч.

Информационни

технологии

V – VII, VIIІ- Х и ХІ – ХІІ 3 до 07.03.2021 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 12.02.2021 г.

Начало 14:00ч.

Философия VIII – ХII 1 07.02.2021 г.

Начало 9:00ч.

История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 28.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ 6 27.02.2021 г.

Начало 9:00ч.

Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 до 19.03. 2021 г.
Физика VII, VIII, IX, X,

XI , ХII

6 20.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 14.02.2021 г.

Начало 14:00ч.

Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 13.02.2020 г.

Начало 14:00 ч.

Биология и здравно

образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 21.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 13.03.2021 г.

Начало 9:00 ч.

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 03.04.2021 г.
Български език и

литература

VII, VIII – Х, XІ и ХII 4 18.04.2021 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 27.03.2021 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 09.04. – 11.04.21
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 28.03.2021 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 21.03.2021 г.
Руски език VIII, IX, X, XI и ХII 5 06.03.2021 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.03.2021 г.
Математика VII, VIII и IX–ХII 3 16.04. – 19.04.

2021 г.

Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 12.03. – 14.03.

2021 г.

Информационни

технологии

V – VII,VIIІ – Х, ХІ – ХІІ 3 07.05. – 09.05.

2021 г.

Лингвистика VIII, IX, X, XI и ХІІ 5 09.04. – 11.04.

2021 г.

Философия VIII – ХII 1 26.03. – 29.03.

2021 г.

История и цивилизации VII, Х и ХII 3 23.04. – 25.04.

2021 г.

География и икономика VII,

VIII – IX, X, ХІ – ХII
4 05.04. – 07.04.

2021 г.

Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 07. – 09.05.

2021 г.

Физика VII, VIII, IX, X, ХІ, ХII 6 02. – 04.04.

2021 г.

Астрономия VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ 3 23.04. – 25.04.

2021г.

Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 20.03. – 21.03.

2021 г.

Биология и здравно

образование

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII 3 27.03. – 28.03.

2021 г.

Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII 2 23. 04. – 26.04.

2021 г.

ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2020–2021 година

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика
1.
Национално зимно математическо състезание за ученици от VIII до
XII клас, 29.01. – 31.01.2021 г., гр. Плевен.
2.
Математическо състезание „Ев
ропейско кенгуру“, 18.03.2021 г.,
12.00 ч.
3.
Математическо състезание между профилирани гимназии и
паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 19 – 21.03.2021 г.
4.
Пролетно математическо състе
зание за учениците от IV клас,
27.03.2021 г.
5.
Пролетни математически състезания 26.03. – 28.03.2021 г.:
-
V – VІІ клас, гр. Варна;
-
VIII – XII клас, гр. Стара Загора.
6.
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за
всеки“, 15.05.2021 г.
Информатика
1. Национален есенен турнир по информатика, 20.11. – 22.11.2020
г., гр.
Шумен
2. Пролетни състезания по информатика, 23.04. – 25.04.2021 г.,
гр. В.
Търново
3. Национален летен турнир по информатика, 04.06. – 06.06.2021
г., гр.
Пловдив.
Информационни

технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон
Атанасов”, 27.11. – 29.11.2020 г., гр. София.
2. Национално състезание по компютърни мрежи, 10.04. – 11.04.20
21 г.,
гр. София.
Лингвистика
Национално състезание по лингвистика, 22.01. – 24.0
1.2021 г., Сливен
Физика
1.Есенно национално състезание по физика, 05.12. – дистанционно,
гр.София.
2.Национално състезание „Турнир на младите физици”, 05.02. –
07.02.2021г., гр. Перник.
3.Пролетно национално състезание по физика, 12.03. – 14.03.2021
г.,гр. Стара Загора
Химия и опазване

на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 09.04. – 11.04.2
021 г.,гр. Стара Загора
Природни науки

и екология

Представяне и защита на проекти, 20.11.-22.11.2020 г., РУО – София регион
Природни науки

и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки
(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 05.06. –
06.06.2021 г, гр. София
Ключовикомпетентности по природни науки
Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),
13.11. – 15.11.2020 г., гр. Ловеч
Предприемачество
Национално състезание „Практични финанси” – 10.04. – 11.04.2021 г., гр.
София
Английски език
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски
език
Общински кръг – до 11.10.2020 г.
Областен кръг – до 18.10.2020 г.
Национален кръг – 07.11. – 08.11.2020 г., РУО – Смолян
Немски език Национален конкурс за театър на немски език, април 2021 г.
Немски език
Национално състезание за написване на есе
Национален кръг – м. април 2021 г., град София
Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2021 г.
Испански език
Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март

2021

Английски език,

Испански език,

Италиански език,

Немски език,

Руски език,

Френски език

Многоезично състезание
Областен кръг – 24.10.2020 г.
Национален кръг – 21.11.2020 г., гр. Добрич
Религия
Национален конкурс „Бог е любов”
Областен кръг – до 31.03.2021 г.
Национален кръг – юни 2021 г.
Музика
Национално състезание „Ключът на музиката“
Общински кръг – 22.01.2021 г.
Областен кръг – 19.02.2021 г.
Национален кръг – 19.03. – 21.03.2021 г., гр. Пловдив
Хореография
Национално състезание „Фолклорна плетеница”
Областен кръг – до 09.04.2021 г.
Национален кръг – 04.06. – 06.06.2021 г., гр. София
Финансова

грамотност

Национално състезание по финансова грамотност
Провежда се на 20.02.2021 г.
Компютърно моделиране
Национално състезание „Компютърно моделиране“
Общински кръг – до 05.12.2020 г.

Националната комисия ще подготви примерни теми, които при желание могат да бъдат ползвани от училищните комисии за провеждане на общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/ на 05 декември 2020 г. половин час преди началото на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час точно 09:00 на 05.12.2020 г. и участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

 1. Регламент на Националното състезание по компютърно моделиране.
 2. Указание за организиране и провеждане на общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране.
 3. Протокол с явилите се и допуснати до областен кръг участници.
Областен кръг – 20.02.2021 г.
Национален кръг – 20.03.2021 г.
Лаборатория за изкуство
Национално състезание по изобразително изкуство
Общински кръг – 06.03.2021 г.
Областен кръг – 17.04.2021 г.
Национален кръг – 29 – 30.05.2021 г., В. Търново
Безопасност на движението по пътищата
Национално състезание по безопасност на движението по пътищата
Общински кръг до 28.03.2021 г.
Областен кръг до 16.05.2021 г.
Национален кръг
-V – VІІ клас, 04.06. – 06.06.2021 г., гр. Габрово
-VIII – X клас, 18.06. – 20.06.2021 г., гр. Русе

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 г.

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален кръг Национален кръг

Месец на професиите

Състезание по приложна

електроника „Мога и зная

как”

до 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. Април 2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най–добър млад хлебар-

сладкар

до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад готвач до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад сервитьор до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад барман до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад строител до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Озеленяване и цветарство до 28.02.2021 г. април 2021 г.
Стилни мебели и

дърворезба

до 28.02.2021 г. В месеца на „Светът на

мебелите“ – БКДМП

Резервна дата април 2021 г.

Млади таланти в модата до 28.02.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад фризьор и

гримьор

до 28.02.2021 г. април 2021 г.
Най-добра бизнес идея до 28.02.2021 г. 28 – 30.04.2021 г.
Най-добър млад керамик до 16.02.2021 г. 02 – 04.04.2021 г.
Счетоводство до 31.01.2021 г до 01.03.2021 г. 25 – 27.03.2021

г.

Най-добър млад

автомонтьор и водач на

МПС

до 28.02.2021 г до 31.03.2021 април 2021 г.
Национален учебно-

професионален конкурс

„Най–добър млад

инсталатор”

до 19.02.2021 до 19.03.2021 април 2021 г.
Международен панаир на

учебно-тренировъчните

фирми „ТФ ФЕСТ-Млад

предприемач“

21 – 23.04.2021 г.
Млад фермер 14.02.2021 г. о 31.03. 2021 г. април 2021 г.
Най–добър техник в

машиностроенето

до 26.01.2021 г. 20 – 22.03.2021 г.
Национален преглед за

млади изследователи

Енергетика, икономика и

математическо

моделиране

до 12.03.2021 г април 2021 г.
Горски многобой 28.02.2021 г. 07 – 09.05.2021 г.
Състезание по

електроенергетика „Стани

стипендиант на ЧЕЗ“

до 21.12.2020 г 11 – 28.02.2021 г. Март 2021 г.
Европейско състезание по

статистика

Период на регистрация:

от 22.10.2020 г. до

13.01.2021 г.

Период за провеждане на

теста от първия етап:

от 11.01. до 01.02.2021 г.

Публикуване на

резултатите от първия етап:

08.02.2021 г. Провеждане

на втория етап: от 08.02. до

05.03.2021 г.

Обявяване на финалистите:

29.03.2021 г.

СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

http://mc.government.bg/images/MK_spravochnik_2018-2019.pdf

1.Нормативни документи и учебно-изпитни програми за кандидатстване в училищата по изкуствата и училищата по културата за 2018–2019 г.

2. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

3.Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

Адреси на сайтовете на Регионалните управления на образованието в България:

Регионални инспекторати по образованието

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web:www.ruobg.com

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: www.ruobg.com

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web:www.ruobg.com

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: www.ruobg.com

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Резултатите от изпитите за  НВО: всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на http://7klas.mon.bg/

Еднократна целева помощ за първокласници

http://www.dokumentacia.com/молба-–-декларация-за-получаване-на-ц-2

Етичен кодекс на работещите с деца

http://pravo.obrazovanieto.com

Учебни програми в детската градина-подготвителна група

ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Учебни програми

Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016-2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.

Учебни програми за II клас

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за V клас

Учебни програми за VІІІ клас, утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г., в сила от учебната 2017-2018 година

Учебни програми по чужд език, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Изпратете своя коментар за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания"