Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания

Учебна 2020/2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година (публ. 04.09.2020 г.)

Регламент на Национално многоезично състезание  по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2020-2021 година

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-2459/17.09.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 18.09.2020 г.)

Регламенти на национални състезания за учебната 2020/2021 година

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 21.09.2020 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 21.09.2020 г.)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

1.ОБЩИНСКИ КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда общински кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 23.01.2021 г.
Български език и

литература

V, VI, VII, VIII –X, XI и ХII 6 до 29.01.2021г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до17.01.2021г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 17.01.2021г.
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2021г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2021г.
Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 10.01.2021г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 до 24.01.2021г.
Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 до 12.12.2020г.
Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 до 10.01.2021г.
Информационни

технологии

V – VII, VIIІ -Х , ХІ – ХІІ 3 до 10.01.2021г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 до 08.01.2021г.
Философия VIII – ХII 1 до 24.01.2021г.
История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ ,ХІІ 8 до 17.01.2021г.
География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ – ХІІ 7 до 24.01.2021г.
Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 до 07.03.2021г.
Физика VII, VIII, IX, X,

XI , ХII

6 до 15.01.2021г.
Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 до 15.01.2021г.
Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 24.01.2021г.
Биология и здравно

образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 до 31.01.2021г.
Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 до 07.02.2021г.

2.ОБЛАСТЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда областен кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 27.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Български език и

литература

V, VI, VII, VIII –X, XI и ХII 6 07.03.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 07.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 20.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Руски език V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 06.02.2021 г.

Начало 9:00 ч

Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Математика IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 9 13.02. 2021 г.

Начало 9:00 ч.

Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 06.02.2021 г.

Начало 13:00 ч.

Информационни

технологии

V – VII, VIIІ- Х и ХІ – ХІІ 3 до 07.03.2021 г.
Лингвистика V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и ХII 8 12.02.2021 г.

Начало 14:00ч.

Философия VIII – ХII 1 07.02.2021 г.

Начало 9:00ч.

История и цивилизации V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ 8 28.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

География и икономика V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х – ХІІ 6 27.02.2021 г.

Начало 9:00ч.

Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 до 19.03. 2021 г.
Физика VII, VIII, IX, X,

XI , ХII

6 20.02.2021 г.

Начало 14:00 ч.

Астрономия V – VI, VII – VIII, IX – X, XI – ХII 4 14.02.2021 г.

Начало 14:00ч.

Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 13.02.2020 г.

Начало 14:00 ч.

Биология и здравно

образование

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 21.02.2021 г.

Начало 9:00 ч.

Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII (2 групи) 3 13.03.2020 г.

Начало 9:00 ч.

3. НАЦИОНАЛЕН КРЪГ

Класове и състезателни групи, за които се провежда национален кръг

Ученическа олимпиада Класове Брой

Състеза

телни групи

Време на

провеждане

Знам и мога IV 1 03.04.2021 г.
Български език и

литература

VII, VIII – Х, XІ и ХII 4 18.04.2021 г.
Английски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 27.03.2021 г.
Немски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 09.04. – 11.04.21
Испански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 28.03.2021 г.
Италиански език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 21.03.2021 г.
Руски език VIII, IX, X, XI и ХII 5 06.03.2021 г.
Френски език VIII, IX, X, XI и ХIІ 5 14.03.2021 г.
Математика VII, VIII и IX–ХII 3 16.04. – 19.04.

2021 г.

Информатика IV – V, VI,

VII – VIII, IX – X,

XI –XII

5 12.03. – 14.03.

2021 г.

Информационни

технологии

V – VII,VIIІ – Х, ХІ – ХІІ 3 07.05. – 09.05.

2021 г.

Лингвистика VIII, IX, X, XI и ХІІ 5 09.04. – 11.04.

2021 г.

Философия VIII – ХII 1 26.03. – 29.03.

2021 г.

История и цивилизации VII, Х и ХII 3 23.04. – 25.04.

2021 г.

География и икономика VII,

VIII – IX, X, ХІ – ХII
4 05.04. – 07.04.

2021 г.

Гражданско образование I – IV, V – VIII, IX– ХІІ 3 07. – 09.05.

2021 г.

Физика VII, VIII, IX, X, ХІ, ХII 6 02. – 04.04.

2021 г.

Астрономия VІІ – VІІІ, ІХ – Х и ХІ – ХІІ 3 23.04. – 25.04.

2021г.

Химия и опазване на

околната среда

VII, VIII, IX, X и ХI – ХII 5 20.03. – 21.03.

2021 г.

Биология и здравно

образование

VII – VIII, IX – X и ХI – ХII 3 27.03. – 28.03.

2021 г.

Техническо чертане VII – VIII и IX –ХII 2 23. 04. – 26.04.

2021 г.

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година

Информационни технологии (публ. 19.12.2019 г.)

Tехническо чертане (публ. 17.12.2019 г.)

География и икономика (публ. 12.12.2019 г.)

История и цивилизации (публ. 09.12.2019 г.)

Философия (публ. 09.12.2019 г.)

Гражданско образование (публ. 09.12.2019 г.)

Физика (публ. 06.12.2019 г., допълнено 10.12.2019 г.)

Химия и опазване на околната среда (публ. 06.12.2019 г.)

Астрономия (публ. 04.12.2019 г.)

Италиански език (публ. 04.12.2019 г.)

Испански език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Френски език (публ. 04.12.2019 г., актуализиран 09.12.2019 г.)

Информатика (публ. 03.12.2019 г.)

Национална олимпиада “Знам и мога“ за IV клас (публ. 02.12.2019 г., акт. 04.12.2019)

Биология и здравно образование (публ. 02.12.2019 г.)

Aнглийски език (публ. 02.12.2019 г.)

Немски език (публ. 02.12.2019 г.)

Математика (възрастова група IV–VII клас) (публ. 29.11.2019 г.)

Математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Български език и литература (публ. 28.11.2019 г.)

Руски език (публ. 28.11.2019 г.)

Математика (възрастова група VIII–XII клас) (публ. 28.11.2019 г.)

ГРАФИК за провеждане на националните състезания през учебната 2020–2021 година

СЪСТЕЗАНИЕ ВИД НА СЪСТЕЗАНИЕТО, МЯСТО И ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Математика
1.
Национално зимно математическо състезание за ученици от VIII до
XII клас, 29.01. – 31.01.2021 г., гр. Плевен.
2.
Математическо състезание „Ев
ропейско кенгуру“, 18.03.2021 г.,
12.00 ч.
3.
Математическо състезание между профилирани гимназии и
паралелки на СУ с чуждоезиков профил, 19 – 21.03.2021 г.
4.
Пролетно математическо състе
зание за учениците от IV клас,
27.03.2021 г.
5.
Пролетни математически състезания 26.03. – 28.03.2021 г.:
-
V – VІІ клас, гр. Варна;
-
VIII – XII клас, гр. Стара Загора.
6.
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за
всеки“, 15.05.2021 г.
Информатика
1. Национален есенен турнир по информатика, 20.11. – 22.11.2020
г., гр.
Шумен
2. Пролетни състезания по информатика, 23.04. – 25.04.2021 г.,
гр. В.
Търново
3. Национален летен турнир по информатика, 04.06. – 06.06.2021
г., гр.
Пловдив.
Информационни

технологии

1. Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон
Атанасов”, 27.11. – 29.11.2020 г., гр. София.
2. Национално състезание по компютърни мрежи, 10.04. – 11.04.20
21 г.,
гр. София.
Лингвистика
Национално състезание по лингвистика, 22.01. – 24.0
1.2021 г., Сливен
Физика
1.Есенно национално състезание по физика, 06.11. – 08.11.2020 г.,
гр.София.
2.Национално състезание „Турнир на младите физици”, 05.02. –
07.02.2021г., гр. Перник.
3.Пролетно национално състезание по физика, 12.03. – 14.03.2021
г.,гр. Стара Загора
Химия и опазване

на околната среда

Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап, 09.04. – 11.04.2
021 г.,гр. Стара Загора
Природни науки

и екология

Представяне и защита на проекти, 20.11.-22.11.2020 г., РУО – София регион
Природни науки

и екология

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки
(химия, физика, биология) и география за ученици от VII клас, 05.06. –
06.06.2021 г, гр. София
Ключови

компетентности

по природни

науки

Ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология),
13.11. – 15.11.2020 г., гр. Ловеч
Предприемачество
Национално състезание „Практични финанси” – 10.04. – 11.04.2021 г., гр.
София
Английски език
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски
език
Общински кръг – до 11.10.2020 г.
Областен кръг – до 18.10.2020 г.
Национален кръг – 07.11. – 08.11.2020 г., РУО – Смолян
Немски език Национален конкурс за театър на немски език, април 2021 г.
Немски език
Национално състезание за написване на есе
Национален кръг – м. април 2021 г., град София
Френски език Национален конкурс за театър на френски език, април 2021 г.
Испански език
Национален конкурс за театър на испански език, февруари – март

2021

Английски език,

Испански език,

Италиански език,

Немски език,

Руски език,

Френски език

Многоезично състезание
Областен кръг – 24.10.2020 г.
Национален кръг – 21.11.2020 г., гр. Добрич
Религия
Национален конкурс „Бог е любов”
Областен кръг – до 31.03.2021 г.
Национален кръг – юни 2021 г.
Музика
Национално състезание „Ключът на музиката“
Общински кръг – 22.01.2021 г.
Областен кръг – 19.02.2021 г.
Национален кръг – 19.03. – 21.03.2021 г., гр. Пловдив
Хореография
Национално състезание „Фолклорна плетеница”
Областен кръг – до 09.04.2021 г.
Национален кръг – 04.06. – 06.06.2021 г., гр. София
Финансова

грамотност

Национално състезание по финансова грамотност
Провежда се на 20.02.2021 г.
Компютърно моделиране
Национално състезание „Компютърно моделиране“
Общински кръг – до 05.12.2020 г.
Областен кръг – 20.02.2021 г.
Национален кръг – 20.03.2021 г.
Лаборатория за изкуство
Национално състезание по изобразително изкуство
Общински кръг – 06.03.2021 г.
Областен кръг – 17.04.2021 г.
Национален кръг – 29 – 30.05.2021 г., В. Търново
Безопасност на движението по пътищата
Национално състезание по безопасност на движението по пътищата
Общински кръг до 28.03.2021 г.
Областен кръг до 16.05.2021 г.
Национален кръг
-V – VІІ клас, 04.06. – 06.06.2021 г., гр. Габрово
-VIII – X клас, 18.06. – 20.06.2021 г., гр. Русе

Регламенти на национални състезания за учебната 2019/2020 година

Математическо състезание „Млади таланти“ (публ. 20.12.2019 г.)

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил (публ. 19.12.2019 г.)

Пролетните математически състезания за ученици от V клас до VII клас (публ. 16.12.2019 г.)

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас (публ. 16.12.2019 г.)

Национално състезание „Ключът на музиката“ (публ. 11.12.2019 г.)

Национално състезание „Фолклорна плетеница“ (публ. 11.12.2019 г.)

Националното състезание „Виртуално предприятие“ (публ. 09.12.2019 г.)

Пролетно национално състезание по физика (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Турнир на младите физици“ (публ. 06.12.2019 г.)

Национално състезание „Акад. Любомир Чакалов“ по природни науки (физика, химия, биология) и география за ученици от VII клас (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап” (публ. 02.12.2019 г.)

Национално състезание по математическа лингвистика (публ. 29.11.2019 г.)

Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ и Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас (публ. 28.11.2019 г.)

Национален есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“

Национални състезания по информатика (публ. 18.10.2019 г.)

Национално състезание за ключови компетентности по природни науки (публ. 08.10.2019 г.)

Есенно национално състезание по физика (публ. 08.10.2019 г.)

Национално състезание по природни науки и екология (публ. 08.10.2019 г.)

Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език (публ. 17.09.2019 г.)

Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ. 17.09.2019 г.)

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ПРОФЕСИИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020–2021 г.

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален кръг Национален кръг

Месец на професиите

Състезание по приложна

електроника „Мога и зная

как”

до 01.03.2021 г. до 31.03.2021 г. Април 2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най–добър млад хлебар-

сладкар

до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад готвач до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад сервитьор до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад барман до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад строител до 28.02.2021 г. до 31.03.2021 г. април 2021 г.
Озеленяване и цветарство до 28.02.2021 г. април 2021 г.
Стилни мебели и

дърворезба

до 28.02.2021 г. В месеца на „Светът на

мебелите“ – БКДМП

Резервна дата април 2021 г.

Млади таланти в модата до 28.02.2021 г. април 2021 г.
Най-добър млад фризьор и

гримьор

до 28.02.2021 г. април 2021 г.
Най-добра бизнес идея до 28.02.2021 г. 28 – 30.04.2021 г.
Най-добър млад керамик до 16.02.2021 г. 02 – 04.04.2021 г.
Счетоводство до 31.01.2021 г до 01.03.2021 г. 25 – 27.03.2021

г.

Най-добър млад

автомонтьор и водач на

МПС

до 28.02.2021 г до 31.03.2021 април 2021 г.
Национален учебно-

професионален конкурс

„Най–добър млад

инсталатор”

до 19.02.2021 до 19.03.2021 април 2021 г.
Международен панаир на

учебно-тренировъчните

фирми „ТФ ФЕСТ-Млад

предприемач“

21 – 23.04.2021 г.
Млад фермер 14.02.2021 г. о 31.03. 2021 г. април 2021 г.
Най–добър техник в

машиностроенето

до 26.01.2021 г. 20 – 22.03.2021 г.
Национален преглед за

млади изследователи

Енергетика, икономика и

математическо

моделиране

до 12.03.2021 г април 2021 г.
Горски многобой 28.02.2021 г. 07 – 09.05.2021 г.
Състезание по

електроенергетика „Стани

стипендиант на ЧЕЗ“

до 21.12.2020 г 11 – 28.02.2021 г. Март 2021 г.
Европейско състезание по

статистика

Период на регистрация:

от 22.10.2020 г. до

13.01.2021 г.

Период за провеждане на

теста от първия етап:

от 11.01. до 01.02.2021 г.

Публикуване на

резултатите от първия етап:

08.02.2021 г. Провеждане

на втория етап: от 08.02. до

05.03.2021 г.

Обявяване на финалистите:

29.03.2021 г.

Регламенти на национални състезания по професии за учебната 2019/2020 година

Най-добър млад строител (публ. 19.12.2019 г.)

Най-добра бизнес идея (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание по счетоводство (публ. 19.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад фризьор и гримьор“ (публ. 13.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад керамик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Най-добър млад заварчик“ (публ. 12.12.2019 г.)

Национално състезание „Млади таланти в модата“ 2020 (публ. 09.12.2019 г.)

Национално състезание по приложна електроника „Мога и зная как” (публ. 14.10.2019 г.)

Състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ (публ. 14.10.2019 г.)

Национален учебно-професионален конкурс (НУПК) „Най-добър млад инсталатор“ (публ. 14.10.2019 г.)

Национален преглед за млади изследователи (НПМИ) „Енергетика, икономика и математическо моделиране” (публ. 14.10.2019 г.)

СПРАВОЧНИК ЗА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА

http://mc.government.bg/images/MK_spravochnik_2018-2019.pdf

1.Нормативни документи и учебно-изпитни програми за кандидатстване в училищата по изкуствата и училищата по културата за 2018–2019 г.

2. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби

3.Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

САЙТ НА МОН С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА ОТ 1 АВГУСТ 2016 г. на  НОВИЯ ЗАКОН ЗА  УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

http://zareformata.mon.bg/

В сайта има информация и за квалификация на учителите.

Въпроси може да се задават и на електронна поща с адрес: reforma@mon.bg и на горещия телефон 0878 15 65 43.

Адреси на сайтовете на Регионалните управления на образованието в България:

Регионални инспекторати по образованието

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web:www.ruobg.com

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: www.ruobg.com

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web:www.ruobg.com

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: www.ruobg.com

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Резултатите от изпитите за  НВО: всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на http://7klas.mon.bg/

Еднократна целева помощ за първокласници

http://www.dokumentacia.com/молба-–-декларация-за-получаване-на-ц-2

Етичен кодекс на работещите с деца

http://pravo.obrazovanieto.com

Учебни програми в детската градина-подготвителна група

ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Учебни програми

Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016-2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.

Учебни програми за II клас

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за V клас

Учебни програми за VІІІ клас, утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г., в сила от учебната 2017-2018 година

Учебни програми по чужд език, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Коментари за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания" (2)

  1. Йорданка Маринова написа:

    Ако можете поправете датите на ДЗИ 18 и 20 май

Изпратете своя коментар за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания"