Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания

Заповед № РД09-5411/12.10.2017 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година

ГРАФИК

за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2017/2018 година

ОЛИМПИАДА ОБЩИНСКИ  КРЪГ ОБЛАСТЕН  КРЪГ НАЦИОНАЛЕН  КРЪГ
Интердисциплинарна олимпиада „Знам и мога”  за ученици от ІV клас 20.01.2018 г.  9:00 ч. 24.02.2018 г. 9:00 ч. 31.03.2018 г. , от 09:00 ч. ,

РУО – София

Български език и литература 17.12.2017 г.

09.00 ч.

04.02.2018 г. 31.03.-01.04.2018 г.

РУО – Сливен

Английски език до 14.01.2018 г. 10.02.2018 г.  14:00 ч. 25.03.2018 г., 10:00 часа,

РУО – Кърджали

Немски език до 31.01.2018 г. 17.02.2018 г.

9.00 ч.

16.03.-18.03.2018 г.,

РУО – Благоевград

Руски език 13.01.2018 г.

14.00 ч.

10.02.2018 г.  9:00 ч. 17.03.2018 г., 09:00 часа ,  СУ „Гео Милев”, РУО-Варна
Испански език до 31.01.2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 31.03. 2018 г. 10:00 ч. РУО- Велико Търново
Френски език до 31.01. 2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 24.03.2018 г. 10:00 ч.

РУО – Пловдив

Италиански език до 31.01. 2018 г. 17.02.2018 г.  9:00 ч. 24.03.2018 г. 10:00 ч.

РУО-София-град

Математика 16.12.2017 г.

09.00 ч.

03.02.2018 г.  9:00 ч. 13.04.-16.04.2018 г.,

РУО-София-град

Информатика до 06.01.2018 г. 17.02.2018 г. 17.03.-18.03.2018 г.,  РУО – Стара Загора
Информационни технологии до 14.01.2018 г. до 11.03.2018 г. 11.05.-13.05.2018 г.,  РУО – Търговище
Математическа лингвистика 13.01.2018 г.

09.00 ч.

09.02.2018 г.  14:00 ч. 27.04.-29.04.2018 г.,

РУО- Бургас

Философия до 03.02.2018 г. 10.02.2018 г.   9:00 ч. 23.03. -25.03.2018 г.,

РУО – София-град

История и цивилизация до 26.01.2018 г. 24.02.2018 г.,  9:00 ч. 20.04.-22.04. 2018 г., 08:00 часа, РУО – Кърджали
Гражданско образование до 23.02.2018 г. до 02.03.2018 г. 13.04.-15.04.2018 г.,  РУО – Русе
География и икономика до 21.01. 2018 г. 25.02.2018 г.  14:00 ч. 27.04.-29.04. 2018 г., 08:00 ч.,

РУО – Стара Загора

Физика 14.01.2018 г.

13.00 ч.

18.02.2018 г.  14:00 ч. 02.04.-04.04. 2018 г., 8:00 ч.,

РУО – Русе

Астрономия до 15.01.2018 г. включително 24.02.2018 г.  14:00 ч. 04.05.-06.05.2018 г., 8:00 ч.,

РУО – Кърджали

Химия и опазване на околната среда 21.01.2018 г.

09.00 ч.

11.02.2018 г.,  9:00 ч. 17.03.-18.03.2018 г.,

РУО – Варна

Биология и здравно образование 28.01.2018 г.

14.00 ч.

25.02.2018 г.,  9:00 ч. 31.03.-01.04.2018 г., 9:00 ч.,

РУО – Ямбол

Техническо чертане до 17.02.2018 г. 24.03.2018 г. 20.04.-22.04.2018 г.,  РУО – София-град

утвърдени със Заповед № РД 09-5367/6.10.2017 г. на министъра на образованието и науката

утвърден със Заповед № 09-5212 от 14.09.2017 г.

САЙТ НА МОН С ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕТО В СИЛА ОТ 1 АВГУСТ 2016 г. на  НОВИЯ ЗАКОН ЗА  УЧИЛИЩНОТО И ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:

http://zareformata.mon.bg/

В сайта има информация и за квалификация на учителите.

Въпроси може да се задават и на електронна поща с адрес: reforma@mon.bg и на горещия телефон 0878 15 65 43.

Адреси на сайтовете на Регионалните управления на образованието в България:

Регионални инспекторати по образованието

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=5&subpageId=324

Област Благоевград

web: http://www.rio-blg.com/

Област Бургас

web: http://www.rioburgas.org/

Област Варна

web: http://rio-varna.bg

Област Велико Търново

web: http://riovt.org/

Област Видин

web: http://rio-vidin.org

Област Враца

web: http://www.rio-vratza.com/ ; http://www.riobg.com/

Област Габрово

web: http://rio-gabrovo.org/

Област Добрич

web: http://rio-lovech.com/

Област Монтана

web: http://web.net-surf.net/riomontana

Област Пазарджик

web: http://riopz.com

Област Перник

web: http://www.riobg.com

Област Плевен

web: http://www.riobg.com

Област Пловдив

web: http://www.rioplovdiv.com

Област Разград

web: http://rio-razgrad.com/

Област Русе

web: http://www.rio-ruse.org

Област Силистра

web:www.ruobg.com

Област Сливен

web: http://www.rio-sliven.org

Област Смолян

web: www.ruobg.com

Област София-област

web: http://www.riobg.com/begin/23

Област Стара Загора

web:www.ruobg.com

Област Търговище

web: http://www.riotargovishte.com

Област Хасково

web: www.ruobg.com

Област Шумен

web: http://www.rio-shumen.net

Област Ямбол

web: http://rio.yambollan.com/

Резултатите от изпитите за  НВО: всеки ученик може да провери оценките си с ЕГН и с входящия си номер  на http://7klas.mon.bg/

Еднократна целева помощ за първокласници

http://www.dokumentacia.com/молба-–-декларация-за-получаване-на-ц-2

Етичен кодекс на работещите с деца

http://pravo.obrazovanieto.com

Учебни програми в детската градина-подготвителна група

ПРОГРАМА за ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА/ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

Учебни програми по класове и предмети – актуални

Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016-2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.

Учебни програми за II клас

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018-2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за V клас

Учебни програми за VІІІ клас, утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г., в сила от учебната 2017-2018 година

Учебни програми по чужд език, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Коментари за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания" (2)

  1. Йорданка Маринова написа:

    Ако можете поправете датите на ДЗИ 18 и 20 май

Изпратете своя коментар за: "Справочник- учебни програми,олимпиади и състезания"