Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Тестове и ключ на отговорите за 4, 7 и 12 клас НВО и ДЗИ 2013/14 г.

Дни за провеждане на национално външно оценяване 2013/2014 г :

IV клас

Български език и литература 7 май 2014 г.

Математика 8 май 2014 г.

Човекът и природата 12 май 2014 г.

Човекът и обществото 13 май 2014 г.

VII клас

Български език и литература

21 май 2014 г.

Математика 23 май 2014 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия’ 26 май 2014 г.

Чужди езици 27 май 2014 г.

КОО „Природни науки и екология“ 28 май 2014 г.

8 клас с изучаване на чужд език -чужд език 20 юни 2014г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2013 сесия август-септември

Проверка на резултатите от СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ на ДЗИ 2013 чрез въвеждане на персонални данни.

http://rezultati.zamaturite.bg/

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, септемврийска сесия

ВТОРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по избор, 30 август 2013 г.
ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_en.pdf

НЕМСКИ ЕЗИК 30 август 2013 г.,

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_de.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_fr.pdf

ИСПАНСКИ ЕЗИК

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_sp.pdf

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_it.pdf

РУСКИ ЕЗИК

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_ru.pdf

МАТЕМАТИКА

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_math.pdf

ФИЛОСОФИЯ

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_philosophy.pdf

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_geo.pdf

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_fizika.pdf

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_himia.pdf

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_istoria.pdf

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/2013sept_bio.pd

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

29 август 2013г.

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/DZI_BEL_29_08_2013.pdf

Ключ с верните отговори

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/DZI_BEL_sept_2013_key.pdf

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – майска сесия, 2013 г.

Оценките от ДЗИ – майска сесия, 2013 г. може да проверите на следните адреси:

http://zamaturite.bg/ и

http://rezultati.zamaturite.bg/

Резултатите от Националното външно оценяване по български език и математика в 7-и клас и за приемни изпити по Наредба 11 могат да се проверяват на следните адреси:

http://mon7.mon.bg/

http://7klas.mon.bg/

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание,29 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_eng_zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_de_zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_ru_zhelanie.pdf

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_fr_zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_sp_zhelanie.pdf

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ” – VІІ клас 29 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-29_PNE_7klas.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 28 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_fizika_zhelanie.pdf

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_himia_zhelanie.pdf

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 28 май 2013 г

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_geo_zhelanie.pdf

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 28 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_ital_zhelanie.pdf

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ по чужд език за VII клас
28 май 2013 г.

ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_eng-7klas.pdf

ТЕСТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_de-7klas.pdf

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_ru-7klas.pdf

ТЕСТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_fr-7klas.pdf

ТЕСТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_sp-7klas.pdf

ТЕСТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/7kl/13-05-28_ital-7klas.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 27 май 2013 г.

МАТЕМАТИКА 27.05.2013 Г . – ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_math-zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 27 май 2013 г ., Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_philosophy-zhelanie.pdf

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 27 май 2013 г. – Вариант1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_istoria-zhelanie.pdf

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 27 май 2013 г. – Вариант1.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_bio-zhelanie.pdf

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ„ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ ” VІІ клас

http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/top_menu/general/7klas/tests/13-05-27_ONGOR_7klas.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 23.05.2013 Г. – ВАРИАНТ1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-math.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 23 май 2013 г . – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-geo.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 23 май 2013 г ., Вариант1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-philosophy.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ23 май 2013 г. – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-fizika.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 23 май 2013г.

ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-it.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 23май 2013г.

ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-sp.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г . ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-fr.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г.,Вариант1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-ru.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г. Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-de.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г .,

Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-eng.pdf


ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

23 май 2013 г. – Вариант 1

.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-bio.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 23 май 2013 г. – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-history.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

23 май 2013 г. – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-himia.pdf

МАТЕМАТИКА 7 КЛАС 23 МАЙ 2013 ВАРИАНТ 1 -тест и РЪКОВОДСТВО и Критерии за оценяване и точки по критериите , съпътстващи решението

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/7klas/tests/test_math-7klas_23-05-2013.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 21 май 2013 г . Тест и Ключ с верните отговори

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-21_dzi-bel.pdf

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА VII клас 21 МАЙ 2013 г . ВАРИАНТ 2

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/7klas/tests/bel-7klas-21-05-2013.pdf

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 15 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-15_vo4kl-ChP.pdf

ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА ІV КЛАС 14 май 2013 год.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-14_vo4kl-ChO.pdf

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО МАТЕМАТИКА 10 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-10_vo4kl-math.pdf

Четвъртокласниците решаваха тест, който съдържа общо 19 въпроса, 16 от които са с избираем отговор и 3 – със свободен отговор. Решенията на задачите са показателни за овладяването на задължителните знания и умения, необходими за успешното обучение по математика в прогимназиалния етап на основното образование.

Нов момент в изпитването по математика през настоящата учебна година е наличието на задачи със свободен отговор. С тях се проверяват уменията на учениците за рационално смятане и за самостоятелно решаване на текстова задача. За първи път от учениците се очаква да решат и запишат подробно и последователно решението на текстова задача, за да се направят изводи относно умението им да превеждат на математически език ситуации от ежедневието.

Максималният резултат от теста е 20 точки, като за правилно решена текстова задача (№19) те ще получат 2 точки. Правилните отговори на останалите задачи от теста се оценяват с 1 точка.

Приравняването на точките в цифрова оценка няма задължителен характер, но по преценка на учителя оценката може да бъде вписана в дневника на класа и в бележника на ученика като текуща.

ТЕСТ ЗА ІV КЛАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 09 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/4kl/2013-05-09_vo4kl-BEL.pdf

Коментари за: "Тестове и ключ на отговорите за 4, 7 и 12 клас НВО и ДЗИ 2013/14 г." (10)

 1. Nur написа:

  mnogo mi haresa risunkata na Svetlomir s kamionceto, koeto moje da posluji za opolzotvoryavane na otpadatsite.

 2. Димитричка Атанасова написа:

  Много ми хареса рисунката на Нела Станиславова Чолакова от Варна

 3. Д.Костадинова написа:

  В рисунката на Нели творчеството е несравнимо!
  С богатство от изразни средства тя представя
  една творба -завладяваща малки и големи посетители на сайта. По детски чиста творба , с цветово съвършенство и свой образен стил .
  Браво, мило дете!

 4. С. Дамянова написа:

  Малките таланти се нуждаят от поощреение и подкрепа! Рисунката на Нели Станиславова ме пленява с ведрия колорит и творчески пресъздаден приказен момент. Успех!

 5. Д.Костадинова написа:

  Браво на Нели Чолакова от Варна! Мили хора , подкрепете таланта на това дете! Когато рисува Нели се вглъбява във вълшебния свят на цветовете, приказките,мечтите, в света на…. доброто! Рисуването за нея е като душевен колорит, като звученето на хубавата и нежна музика за душата.Пречупено през детските й очи изобразеното от нея е обаятелно и впечатлява със забавния си колорит!
  Нека нейното послание за радост и красота да достигне до всяко добро сърце! Нейната творба ,,Пепеляшка“ е символ на доброто за всички Вас!
  Ние с г-жа Атанасова се прекланяме пред талантливото творчество на Нели !

 6. nikol написа:

  no kade da poblikuvam risunkata

 7. Йоан написа:

  Бих написал някое стихотворение или подобно нещо стига да има кои да го види и да пише,че се провежда конкурс все още. :) Защото сме 2012-година,а е 2011,.?!

 8. Йоана написа:

  Бих искала отговорите на тазгодишната матура по БЕЛ.
  Също и самата матура. Или поне да ми кажете къде да влезна.

Изпратете своя коментар за: "Тестове и ключ на отговорите за 4, 7 и 12 клас НВО и ДЗИ 2013/14 г."