Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“’
Регистрация за обучение проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Писмо на Борис Герасимов – ръководител на проект „Образование за утрешния ден“ относно сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2020/ 2021 г. За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта: Лидия Гавраилова на електронен адрес:l.gavrailova@edusofia.bg или  тел. 02/9356070. Приложение: съгласно текста. Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ [...]