Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘численост кариерни консултанти’
Кариерни консултанти

Заповед № РД09-580/01.02.2019 г. за определяне на норматив за кариерен консултант, минимална численост на кариерните консултанти и размер на финансирането на дейностите по кариерно ориентиране и консултиране по първостепенни разпоредители с бюджет за 2019 г. Заповед №РД09-679/11.04.2018 г. за утвърждаване на норматив и минимална численост на кариерни консултанти