Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘регистрация в ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН’
Регистрация за обучение проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  Информационната система за управление на проекта (ИСУП): https://oud.mon.bg/, е отворена за регистрация на педагогическите специалисти. Важно! В рамките на Проекта всеки педагогически специалист има право да участва САМО в едно обучение. В обученията по дейност 3.2 [...]