Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Равен достъп до училищно образование в условията на кризи’
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Във връзка със стартиране на проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, писмо на МОН  с № 9105-72/02.03.2021 г.: Писмо на МОН с № 9105-72/02.03.2021 г. Във връзка с [...]