Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘проект Иновативно училище’
Иновативно училище – Информация за Проекта

Във връзка с писмо на МОН № 9105-384/29.12.2017 г., регистрирано с вх. №РУО1-30556/29.12.2017 г. Ви уведомяваме, че до 31 януари 2018 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2018/2019 година на адрес: ischools.bg. Училищните проекти се подават единствено чрез електронен формуляр. Моля да се вземе под внимание информацията, посочена [...]

Иновативни Училища

Министерство на образованието и науката изготви формуляр и подробни насоки за кандидатстване за иновативни училища. Срокът за подаване на училищните проекти е 31.01.2017г. Формулярите се подават онлайн и в тях трябва да се опише подробно иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Иновациите могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното [...]