Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘прием в първи клас в София 2019/20’
Правила за прием в първи клас в София за 2019/20 година

СИСТЕМА за  прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община Приета с Решение No 83  по Протокол No 48  от 22.02.2018  г .,  в сила от 1.03.2018  г .,  изм .  и доп . ( отстранени технически грешки )  с Решение No 173  по Протокол No 49  от 15.03.2018 [...]