Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘ПМС № 46/19.03.2020 г.’
Проекти за парични средства за физическо възпитание и спорт

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/02.03.2021 г.,  е прието изменение на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във [...]