Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘писмо на министъра на здравеопазването’
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19 Писмо от Министерството на здравеопазването вх.№ 0211-229/01.10.2020 г. относно критерии за вземане на решение за преминаване в дистанционна форма на обучение в училищата в условията на COVID-19 (публ. 01.10.2020 г.) „Алгоритъм за действие при съмнение или случай на COVID-19 [...]