Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Парични средства за физическо възпитание и спорт за 2019 г.’
Проекти за парични средства за физическо възпитание и спорт

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-50/02.03.2021 г.,  е прието изменение на Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 46/19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във [...]

Парични средства за физическо възпитание и спорт за 2020 г.

Прието е ново Постановление № 46 от 19 март 2020 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт, и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища. Съгласно чл.1, т. 1 и т. [...]

Парични средства за физическо възпитание и спорт за 2019 г.

Изпълнение за 2019 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините. Съгласно чл.1, ал.1 и ал. 2 от ПМС № 129/2000 г. паричните средства за физическо възпитание [...]