Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘оптична измама’
Оптични илюзии

Оптични илюзии

Оптични илюзии

Оптични илюзии

1.На първата картинка има два черни правоъгълника. Ще повярвате ли , че са с еднакви размери? 2.Коя от фигурите на втората картинка е по-голяма?Всъщност те са еднакви по размери. 3.Вътрешните  цветни  линии на третата картинка рисуват  точни квадрати, но изглежда ли така? 4.Горните страни на двата трапеца на четвъртата картинка са еднакво дълги, но изглеждат [...]

Оптични илюзии

Оптични илюзии

Оптични измами

Оптични измами

Черно на цветен фон

Черно на цветен фон

Странно е поведението на черният цвят на цветен фон.Направете следния опит. Подгответе си четири цветни правоъгълника: зелен,червен, виолетов и жълт. Напишете върху тях с черен маркер нещо или нарисувайте някаква фигура. Покрийте цветните ивици с полупрозрачна хартия –например пергаментова . Вгледайте се и ще забележите нещо странно. Върху зеления фон черните изображения изглеждат червеникавочерни, върху [...]

ФОКУС-ОПТИЧНА ИЗМАМА

ФОКУС-ОПТИЧНА ИЗМАМА

Поглеждаш през тръбата и –о,ужас -виждаш, че в лявата ти длан има дупка.Страшно е, но дали е вярно? Навийте на тръба лист хартия или използвайте картоненото  руло от тоалетна хартия. Поставете тръбата пред дясното си ако. От лявата страна на тръбата поставете лявата си ръка с длан срещу вас. Ясно ще видите, че в дланта [...]

ОЧИТЕ НИ ЛЪЖАТ

ОЧИТЕ НИ ЛЪЖАТ

Сравнете червените кръгчета във фигури 1 и 2. Видимо червеното кръгче във фигура 2 е по-голямо. Но това е зрителна измама!Двете кръгчета са еднакви по големина.. Ние несъзнателно сравняваме не само червените кръгчета помежду им, но и  всяко от тях по отношение на кръгчетата, които ги заобикалят. Вгледайте се отново в картинките. Не ви ли [...]