Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘обществени съвети в училище’
Правилник на обществените съвети

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА Чл. 16. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора [...]