Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘нова инструкция за „Твоят час“’
Проект „Твоят час“ – ново

Във връзка с изготвянето на отчет за финансовото изпълнение на проект „Твоят час“ за учебната 2016/2017 година е необходимо в срок до 15.11.2017 г. да сте извършили всички плащания по проекта и да сте качили разходооправдателните документи в електронната система. За по-голяма експедитивност в качването и потвърждаването на необходимите документи, следва да се запознаете с [...]