Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘нова инструкция за „Твоят час“’
Проект „Твоят час“ – ново

Актуализирана номенклатура на материалите: актуализираната номенклатура Нова Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта: заповед № РД09-2233/19.04.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване  и съдържание на новата инструкция В електронната система на проекта вече е активен модулът за отчет на средствата по проекта и е необходимо да качите разходите, които сте направили [...]