Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘нова инструкция за „Твоят час“’
Проект „Твоят час“ – ново

Отчетите по проекта (в един екземпляр), следва да се представят от 1-во до 5-то число на месеца   в деловодството на РУО с приложени към отчета декларация за отработените часове и декларация, която се генерира от системата. Отчети без налични и двете декларации не се   приемат и подписват от началника на РУО. Във връзка с отчитането [...]