Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка’
Изменение и допълнение на Наредби №10, №4, №5 и Наредба № 7

Наредби 2020 Наредба за изменение и допълнение Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (ДВ, БР. 67 от 2016 г.) (обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.) (публ. 24.09.2020 г.) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 [...]