Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите’
Изменение и допълнение на Наредба №10, №4 и Наредба №5

Наредби 2020 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от [...]