Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘как ще се оформят оценките’
Как ще се оценяват резултатите от обучението на учениците ?

Според влизащия в сила на 1 август Закон за предучилищното и училищното образование, учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно изпитване. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Проектът на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите [...]