Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘заявление за държавно финансиране’
Наредба за финансирането на институциите в образованието

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г. Заповед № РД09-5426/13.10.2017 г. за утвърждаване на образец на заявление за включване в системата на държавно финанасиране съгласно чл. 98, ал. 2 Заявление за включване в [...]