Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘детски образователни сайтове’
Задачи с кибритени клечки

Задачи с кибритени клечки

Направете равенствата верни само с преместване на по една кибритена клечка:ОТГОВОРЪТ-

Английски стихчета за пролетта

Английски стихчета за пролетта

Задача с кибритени клечки

Задача с кибритени клечки

Премахнете шест кибритени клечки така, че да останат три квадрата на картинката. ОТГОВОРЪТ-

Английски стихчета игри

Английски стихчета игри

Кое е следващото число?

Кое е следващото число в поредицата: 1, 2, 6, 24, 120, 720,…? ОТГОВОРЪТ- Следващото число е: 720 х 7= 5040 Всяко следващо число   се получава като се умножи номерът му в проресията по предходното число.

Главоблъсканица с изваждане

Можете ли от числото  “ 29“   да извадите числото   “ 1 „   и да получите числото   „30„  ? ОТГОВОРЪТ- Трябва числата да се изпишат с римски цифри. 29 -  XXIX       1 – I           30 – XXX От XXIX махаме I  и остава XXX

Принтирай,изрежи и залепи щастливият автобус

Принтирай,изрежи и залепи щастливият автобус

Апликации с хартия или конци

Апликации с хартия или конци

Картинките са подходящи за развиване на сръчностите рязане и лепене.Принтирайте картинките, намажете  ги с лепило и облепете с малки цветни листчета или конци.

Главоблъсканица с числата от 1 до 9

Сборът на цифрите от 1 до 9 е точно 45. 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45 Можете ли, като смените един знак плюс със знак за умножение , да направите сборът равен на 100? ОТГОВОРЪТ- 1+2+3+4+5+6+7+(8.9)=100

Главоблъсканица с тройки

Главоблъсканица с тройки

Имате написани  четири цифри 3.Свържете ги със  знаци  за аритметични действия, така че да получите поредица от числата от 1 до 10. 3 3 3 3 Напр. 0 се получава така: 3 :3     -   3: 3       =      0 ОТГОВОРЪТ-

Английски стихчета за цветовете

Orange ———-—————————-  —- Yellow Orange is a carrot                                       Yellow is a lemon And the orange I eat                                 Yellow is a star Orange are these bright new socks     Yellow is the sun I wear upon my feet!                                 In the sky so far. Red —————————————– ——–Purple Red is an apple                                           Purple  is a grape Red is [...]

Безопасност за децата на улицата

Безопасност за децата на улицата