Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘дати национални олимпиади’
НАЦИОНАЛНИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 27 И 28 ЮНИ

Изменения на заповеди Заповеди №РД09-1264/02.06.2020 г.,  №РД09-1270/02.06.2020 г., №РД09-1271/02.06.2020 г.,  на министъра на образованието и науката относно провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019-2020 г. Приложения: Заповед №РД09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката Заповед №РД09-1270/02.06.2020 г. на министъра на [...]