Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО’
АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Д01-112 ОТ 11.05.2020 Г. http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=11&lang=bg&id=5133 ………………….. 1.В чл.36 се създава ал.14 „(14) За учебната 2019/20 година на лицата, определени за квестори и учители- консултанти  на националното външно оценяване в края на VII клас, на държавните зрелостни изпити, на държавните изпити за придобиване на [...]