Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Статии с етикет ‘Активно приобщаване в системата на предучилищното образование’
Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Приложени са актуализираните указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, утвърдени със Заповед № РД 09-1526/16.07.2020 г. на министъра на образованието и науката. По Дейност 1 е важно периодът в удостоверението да съответства на периода на реалното участие на детето в проекта. Указания по проект “Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.