Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

Сформирането на групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и за интереси по проект „Твоят час“ се извършва въз основа на подадените попълнени  и подписани от родителя /настойника и от ученика   заявление и декларация за информирано съгласие. Срокът за подаване на заявленията е 19.10.2016 г. Те следва да съхраняват  като част от техническата документация по проекта.

Сформирането на групите за занимания по интереси в училището се извършва по посоченото от ученика първо желание. При невъзможност да се сформира група по първо желание на учениците, групите се формират по второ или следващо желание.
В случаите, в които не се превишава максималния брой ученици в група и графикът на занятията позволява ефективно участие на ученика в заниманията по интереси е допустимо един ученик да бъде включен и във втора група за занимания по интереси.

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка


Европейската седмица на програмирането (EU Code Week),ще се проведе от 15 до 23 октомври. Информация има публикувана на  адрес: http://codeweek.eu/.

Дигиталната национална коалиция стартира инициатива за подпомагане на учителите в рамките на Европейската седмица на програмирането. Чрез специално разработен курс за подготовка в областта на роботиката,  учителите ще могат да научат своите ученици на нови базови умения в програмирането . Курсът „Роботика с LEGO Mindstorms“ е подходящ за ученици от всякакви възрасти и ще се провеждат онлайн на български език чрез платформата opensap.com.В рамките на месец октомври, лекторите на курса ще бъдат на разположение за въпроси и помощ.

Курсовете могат да бъдат намерени на следния адрес: https://open.sap.com/courses/lmr1-bg.

Курсът „Роботика с LEGO Mindstorms“ е подходящ за ученици от всякакви възрасти и за учители, които искат да обогатят часовете си по Информатика и информационни технологии или да създадат школи извън учебната програма.

Съдържание на курса

Урок 1: Първи робот
Урок 2: Сензори и условни оператори
Урок 3: Цикли
Урок 4: Променливи и операции с данни
Урок 5: Какво е MyBlock?
Урок 6: Следене на линия
Урок 7: Конструкции за напреднали
Урок 8: Роботика в обучението
Изпит

Предварителни изисквания

 • Комплект на LEGO MINNSTORMS EV3 с програмируем модул като LEGO MINDSTORMS Education EV3 Core Set (#45544), LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition (#31313) или подобен.
 • Програмата на SAP Labs Bulgaria – „Роботика за България“, целяща разпространението на LEGO роботиката като средство за обучение по ИТ в България.

Дава се възможност на учителите, които са преминали едно от специално разработените обучения и са провели занимания с над 50 ученици в рамките на EU Code Week 2016 по тази тема, да кандидатстват за финансиране на свой бъдещ проект в училището със сума до 500 лв. Критериите, по които ще бъдат избрани проектите за финансиране, са: брой обучени ученици, устойчивост и атрактивност на предложения проект.

Кандидатстването за финансиране на проекти е отворено от 15 октомври до 10 ноември, чрез попълване на формуляр (може да бъде свален от: http://bit.ly/2cNiCRl) и изпратен на office@digitalalliance.bg. Спечелилите финансиране проекти ще бъдат обявени на 25 ноември 2016 г.

Други източници на български:

За начинаещи

За деца и ученици

 • Scratch – безплатна платформа и език за програмиране, разработени от MIT, за създаване на интерактивни анимации, прости игри и програми. Подходящо за деца и хора без опит в програмирането.
 • Видео уроци по програмиране от „Детската академия на Телерик“, 2013-2014, проведена в София.
 • Материали от училищната академия на Телерик – видеозаписи и онлайн материли, прицелени към ученици от 7-ми до 12-ти клас, за усвояване на базови умения и знания по разработка на софтуер и подготовка за Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ).

За напреднали

Дъга в цилиндър

Какво е необходимо:

 • Мерителен цилиндър-стъклен 100 мл
 • Универсален индикатор(течен)- Sera pH test (течен)от рибарски магазин или от аграрна аптека
 • Натриев карбонат -наситен разтвор.Нарича се още сода за пране или сода за миене на бъчви. Може да се купи от селско-стопанските аптеки.
 • Стъклена чаша
 • Силен бял(безцветен)  оцет
 • Гутатор или пипета

Как се прави:

 1. Капнете 15 капки универсален индикатор в градуиран цилиндър и добавете филтрирана вода до чертичката, която показва 10 милилитра. Водата ще стане жълто-зелена.фиг.А
 2. После капнете 3 капки оцет в цилиндъра и течността ще стане червена.фиг.Б
 3. В чаша сипете 2 лъжички натриев карбонат и добавете 30 мл филтрирана вода. Разбъркайте със стъклена пръчица, докато натриевия карбонат се разтвори и течността стане прозрачна и безцветна.
 4. Напълнете един гутатор (капкомер) с разтвор от чашата с натриевия карбонат, наклонете леко цилиндъра и   изстискайте в цилиндъра покрай стената му. Течността там изведнъж ще стане тъмно-лилава и като се завихря ще се устреми към дъното на цилиндъра. Изправете цилиндъра.
 5. Докато течността се успокоява, могат да се видят цветовете на дъгата от синьо-лилаво до червено. Ако не размествате цилиндъра, течността в него ще е оцветена на преливащи се пластове от червено до тъмно синя отгоре надолу. Фиг.В
 6. Ако изсипете течността от цилиндъра в празна чиста чаша, дъгата ще изчезне и течността отново ще придобие жълто-зеленикав цвят.фиг.Г

Какво се случва?

Универсалният индикатор се използва за определяне на  pH –киселинният показател,  който указва степента на  киселинност  или алкалност  на веществата, като променя цвета си. Ако течността е киселинна ( например оцет) pH е от 0 до 6. Ако pH =7 течността е неутрална- например чистата вода. Ако  pH е от 8 до 14, течността има алкален характер( например сапунената вода). В киселинна среда универсалният индикатор  се оцветява в червено, а в алкална (основна) в синьо. Интензивността на оцветяването зависи от силата на киселинността или алкалността на разтвора.

В този опит:

 • Когато смесихме универсален индикатор с чиста вода, разтворът придоби жълто-зелен цвят, защото е неутрален и pH е около 7. фиг.А
 • Когато прибавихме оцет във водата, в която има разтворен универсален индикатор, разтворът се оцвети в червено, защото е киселинен и pH e около 1-2. фиг.Б
 • Когато добавихме разтвор на натриев карбонат, той слезе на дъното на цилиндъра, тъй като  е с по-голяма плътност от оцетения разтвор и се оцвети в тъмно-синьо, защото е алкален по своя характер.
 • Ефектът на дъгата( различно оцветените пластове от течността в цилиндъра) се получава, защото протича  смесване на лекият кисел  разтвор на оцета, който е отгоре  с алкалния на натриевия карбонат, който е отдолу. Когато концентрирания разтвор на содата се  движи към дъното, някои негови молекули се смесват с молекули на киселия оцетен разтвор . Получават се междинни разтвори с междинна киселинност между 2 и 12  и индикаторът променя цвета си от тъмно-син до червен , като преминава през зелено и жълто. Този процес на проникване на частици от едната течност в другата се нарича дифузия и той продължава да тече между двата разтвора. Благодарение на това бавно се  получават смесени разтвори с различно pH от това на содата и оцета и виждаме оцветяване на течността  по височина на  цилиндъра в различните цветове на дъгата.фиг.В.

Тази дъга може да стои няколко дни,докато бавният процес на дифузия доведе до пълно смесване и неутрализиране на киселия и алкалния разтвори и цялата течност  се оцвети в жълтозелено.

 • Ако  към разтвора на индикатора в цилиндъра първо прибавите алкалния разтвор на натриевия карбонат, а после киселия на оцета, дъга няма да се наблюдава, защото вторият разтвор е с по-малка плътност и ще се задържи отгоре, без да протече ефектното смесване(дифузия) на двата разтвора и получаване по височината на цилиндъра на разтвори с различно pH и преливащи един в друг разноцветни пластове течност.
 • Когато излеем съдържанието на цилиндъра в друг съд или разбъркаме добре течността в самия цилиндър, киселият и алкалният разтвори взаимно ще се неутрализират, pH ще стане около 7 и цветът по цялата височина на течността  ще бъде жълто-зелен.фиг.Г


Дадените по-долу шаблони на диплом „Най-добър…….“, могат да ви улеснят и послужат за награждаване на показалите най-добро представяне деца и ученици в различни дейности по интереси или състезания.

Весели и красиви етикети за надписване на тетрадки и учебници. Принтирайте, изрежете, намажете с лепило и залепете! С такива етикети уроците  се учат по-приятно и домашните се пишат по-лесно.

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН, под мотото“Един ден мир“. Инициативата  „Един ден мир“ дава възможност на милиони хора да засвидетелстват подкрепата си, съгласуват и насочат своите усилия  за един мирен и сигурен свят.

Най-хубавата дума

Какво ни свързва нас -децата -

в огромната световна шир?

Това е думата крилата,

най-хубавата дума -мир.

Тя в приказките ни звънливо

звучи и лее се безспир

и в песничките ни прелива -

най-хубавата дума-мир.

За мир борбата е голяма.

Мир искат всичките деца.

Мир шепнем, както шепнем мама,

със обич в нашите сърца…

Какво ни свързва нас- децата

в огромната световна шир?

Това е думата крилата,

най-хубавата дума -мир.

Калина Малина


Създадена е и вече е отворена електронната платформа, чрез която училищата и външните лектори и организации ще кандидатстват по проекта „Твоят час“.

По проекта са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити. До средата на октомври на сайта:

http://tvoiatchas.mon.bg/

училищата трябва да се регистрират, след което да опишат услугите, които предлагат и търсят. За целта ръководствата им трябва да се допитат до децата за желаните извънкласни дейности или да определят кои деца имат нужда от допълнителна подкрепа.

Паралелно с регистрацията на училищата в електронната платформа ще върви и вписване на външни лектори, читалища, културни институции, неправителствени организации, спортни школи или треньори и др., които могат да предложат допълнителни занятия на учениците. Според проекта тези външни организации могат да предлагат не само ръководители на дейности, но и материална база за провеждането им.

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта като всяко от тях ще получи средно по 24 000 лв. Ръководители на извънкласни групи ще получават по 12 лв. на час. Училищата трябва да планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всяко дете ще може да се включи в повече от една дейност по интереси.

В платформата може да намерите предлагани извънкласни дейности.

На платформата на проекта „Твоят час“ могат да се предлагат и електронни продукти за обучение – електронни уроци, лабораторни упражнения и дидактически материали.  Важно е тези дейности за повишаване на образователното равнище в извънучебно време да се провеждат по различен начин от нормалните занятия през деня .

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма „Твоят час“ и финансирането им, определени на база Механизма за групиране на училищата с различен профил на учениците за участие в дейностите по проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“

За целите на проекта училищата се групират в 8 групи, въз основа на които се определят вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма и размера на финансирането.

В зависимост от концентрацията на ученици с обучителни затруднения и в риск от преждевременно напускане на образователната система, вида на извънкласните дейности в училищната програма „Твоят час“ и финансирането на училищата са диференцирани в 7 групи. Обособена е самостоятелна осма група – специални училища, в която за целите на проекта се включват помощните училища, поради липсата на количествени оценки свързани с резултатите от обучението на учениците.

Видът на извънкласните дейности при разработването на училищните програми „Твоят час“ се определя в зависимост от целевите стойности на показателите за изпълнение на програмите, определени от групата на училището.

Целевите стойности на показателите за изпълнение на училищната програма определят изискванията за минимален брой на обхванатите ученици в отделните видове извънкласни дейности.

Минималният брой на обхванатите ученици в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения и на обхванатите ученици в извънкласни дейности за занимания по интереси се изчислява като процент от общия брой на учениците в дневна форма на обучение, както следва:

Група на училището Целеви стойности на показателите за изпълнение на училищна програма
Минимален процент от общия брой на учениците в училището, за включване в дейности за преодоляване на обучителни затруднения Минимален процент от общия брой на учениците в училището, за включване в дейности по интереси
I 36 35
II 31 35
III 25 36
IV 21 36
V 15 36
VI 8 37
VII 5 37
Специални у-ща х х

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Минимален брой ученици в дейности за преодоляване на образователни затруднения – 200 х 25% =50 ученици

Минимален брой ученици в дейности по интереси – 200х36%= 72 ученици

Финансирането на училищните програми „Твоят час“ също се определя от групата на училището, като за всяка една от групите са обособени по три подгрупи в зависимост от общия брой на учениците в училището. Размерът на средствата за финансиране е както следва:

Група на училището БРОЙ УЧЕНИЦИ В УЧИЛИЩЕ
до 80 от 81 до 250 над 250
Средства за 1 ученик Условно-постоянни разходи Средства за 1 ученик Условно-постоянни разходи Средства за 1 ученик Условно-постоянни разходи
I 179 3600 109 8800 89 13300
II 165 3300 104 7800 79 13800
III 159 2700 91 7400 68 12800
IV 138 2600 80 6600 58 11900
V 119 2400 70 6000 51 10400
VI 101 2000 54 5300 46 7200
VII 91 1800 48 4700 40 6800
Специални у-ща 119 2400 х х х х

Годишният размер на средствата за финансиране на училищната програма се определя като общия брой на учениците в дневна форма на обучение се умножи по норматива за 1 ученик и към тях се прибавят условно-постоянните разходи за съответната група.

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Годишен размер на средствата – 200 х 91+7400 = 25 600 лв.

Разпределението на годишния размер на средствата за финансиране на отделните видове извънкласни дейности се извършва като приоритетно се планират средства за групите за преодоляване на обучителните затруднения, определени от  посочените по-долу минимални изискваниия за съответната група.

Минималният размер на средствата за финансиране на извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения се определя като процент от общият размер на средствата за финансиране на училищната програма „Твоят час“ за всяка учебна година, както следва:

1. за училищата от І група – не по-малко от 60 на сто;

2. за училищата от ІІ група – не по-малко от 56 на сто;

3. за училищата от ІІІ група – не по-малко от 50 на сто;

4. за училищата от ІV група – не по-малко от 41 на сто;

5. за училищата от V група – не по-малко от 32 на сто;

6. за училищата от VІ група – не по-малко от 20 на сто;

7. за училищата от VІІ група – не по-малко от 8 на сто.

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Минималният размер на средствата за финансиране на извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения

25 600 лв. х 50 %= 12 800 лв.

Средствата за финансиране на извънкласните дейности за преодоляване на обучителни затруднения могат да се определят и в по-голям размер от минималния, в зависимост от фактическия брой на учениците с идентифицирани обучителни затруднения и броят на учениците, за които е установена потребност от включване в повече от една извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения.

Размерът на средствата за финансиране на извънкласните дейности за занимания по интереси се получава като от общия размер на средствата се приспаднат средствата за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения.

Пример: Училище в III група с 200 ученици

Средства за финансиране на извънкласните дейности за занимания по интереси 25 600 -12 800 = 12 800 лв.

Общият размер на средствата за финансиране на дейностите в училищната програма „Твоят час“ се коригират веднъж годишно, след приключване на учебната година, въз основа на фактическия брой на обхванатите ученици в извънкласни дейности и определените целеви стойности за изпълнение на училищната програма. Когато броят на фактически обхванатите ученици за съответния вид извънкласни дейности е по-малък от определените целеви стойности, общият размер на средствата за финансиране на училищната програма ще бъдат намалявани пропорционално на неизпълнението. Корекция в увеличение на общия размер на средствата за финансиране на училищните програми ще се извърши само при възможност на бюджета на проекта, след анализ на показателите за изпълнение на ниво проект.

Максималният брой на учениците в група се определя както следва:

-         в групите за преодоляване на обучителни затруднения до 10 ученици;

-         в групите за занимания по интереси – до 25 ученици.

Броят на часовете за извънкласните дейности по проекта за една учебна година е съответно:

-        80 часа за дейности за преодоляване на обучителните затруднения.

-       70 часа за занимания по интереси

Възнагражденията на ръководителите на извънкласни дейности се определят в размер до 12,00 лева за астрономичен час, включващи осигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на осигуряваното лице.

Конкретните размери на часовите ставки за ръководителите на извънкласни дейности, служители на училището се определят във Вътрешните правила за работната заплата в зависимост от професионалния опит.

За ръководители притежаващи професионален опит в съответната тематична област на извънкласна дейност до 3 години, размера на часовата ставка е до 8,00 лева за астрономичен час.

Часовите ставки на външните за училището физически и юридически лица се определят с договора за възлагане на изпълнението на извънкласните дейности, като размерът им е еднакъв с този определен за служителите на училището.

В рамките на годишния размер на средствата за финансиране на училищната програма, освен средства за възнаграждения и осигурителни и здравноосигурителни плащания за сметка на работодател се планират и средства за материали, консумативи и външни услуги, пряко свързани с изпълнението на извънкласните дейности. Видовете допустими разходи по проекта са определени в Насоките за кандидатстване по процедурата за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, като конкретните видове допустими разходи  за училищата ще бъдат определени с Инструкцията за работа по проекта.

Посрещнете първолаците с венец от моливи и пастели на вратата на класната стая в първия учебен ден. Колкото повече тематична украса има, толкова по-траен и радостен ще остане за тях спомена от деня, в който за първи път са прек-

рачили прага на родното училище.

 • Изрежете два еднакви кръга от корк, шперплат или дебел твърд картон.
 • Залепете по периферията в кръг моливи, флумастри  и пастели. Ако работите върху корк или шперплат е добре да лепите със силикон и горещ пистолет.
 • Закрепете прегъната на две панделка в центъра на кръга и в периферията, като я опънете по радиуса, с която ще  закачите готовия венец на вратата.
 • Залепете втория кръг отгоре върху моливите.
 • Боядисайте втория кръг от лицевата страна на  венеца с черна боя, или залепете черна хартия, за да напомня на традиционна училищна дъска.
 • Украсете венеца с надпис: „2016/17″  или „Добре дошли“ и графити или картинки с цифри и букви.

Този венец може да послужи за постоянна украса през учебната година и да отбелязвате на него бележити дати и празници, като сменяте надписите и картинките .

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

Срокът за регистрация в системата на всички заинтересовани, работещи по проекта се удължава до 12.10.2016 г., включително. Целта е да се даде възможност на всички да направят регистрация на търсените и предлагани извънкласни дейности.

Заповед № РД 09-1508/ 06.10.2016 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта:

http://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2016/10/07/zapoved.pdf

Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Целева група:

Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на  училище.

Специфични цели на проекта:

 • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Всяко училище разработва  и прилага училищни механизми за идентифициране на:

 • индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;
 • образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си;
 • междуучилищни инициативи и изяви.

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване и водене на документация на групата – тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите – анализ на причините, свързани с ОЗ и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
 • Съвместни дейности с родителя/настойника за определяне на формите на взаимодействие – родителски среща на групата, индивидуална среща с ръководителя на групата, дискусионни срещи, анкетни проучвания и присъствие при провеждане на заниманията и други организирани изяви.

Извънкласни дейности по интереси

 • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
 • Разработване на документация – дневник на групата, тематична програма, график на провеждане и др.;
 • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
 • Осигуряване на условия за редовно провеждане и мониторинг;
 • Отчитане на изпълнението на дейностите.

Съвет „Твоят час“

 • За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг „Твоят час“;
 • Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Очаквани резултати:

 • Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;
 • Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;
 • Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;
 • Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Указания
Анкетна карта
Индивидуална образователна карта

Заявление и декларация за информирано съгласие – бланка

Обн. – ДВ, бр. 80 от11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката

НАРЕДБА № 10 от 01 септември 2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование. Същата е в сила от 01 септември 2016 г.обнародвана в Държавен вестник, бр. 73 от 16.09.2016 г.

Тази наредба отменя Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.).
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (ДВ, бр. 40 от 2003 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (ДВ, бр. 6 от 1997 г.) и Инструкция № 2 от 1994 г. за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (ДВ, бр. 69 от 1994 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.) Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

(Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Екипът на Министерство на образованието и науката направи промени  в дизайна на ученическите бележниците за новата 20016/17  учебна година. Графата „забележки” се трансформира в  графа „Отзиви и информация“, където ще се отразяват  наблюденията   на учителите върху поведението и изявите на учениците, и ще се вписват заслужените похвали.

В помощ на  кариерното ориентиране на учениците

На адрес  (http://orientirane.mon.bg) се намира Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. В него може да се запознаете със:

 1. Структурата на българската образователна система;

2Видовете образователна подготовка в България;

3.  Като се регистрирате и следвате инструкциите, да попълните няколко въпросника  за кариерно ориентиране  и да получите доклад, в който може да намерите отговор на следните въпроси:

 • Каква е степента на насоченост на Вашите интереси, способности, предпочитания и ценности във всяка от 12 професионални групи;
 • Кои са професиите, които се изучават в системата на средното образование за всяка от 12-те професионални групи.
 • Кои са специалностите, които се изучават в системата на висшето образование за всяка от 12-те професионални групи и в кои висши училища се изучават;

4.Информация за всички професии и профили, които се изучават в средното образование. Професиите и профилите са представени в 12 професионални групи и подгрупи към тях. Имате възможност да ги откриете по определени критерии, или ключова дума, посочена от Вас. Можете да се информирате къде се изучават тези професии или профили, както и да влезете директно в сайта на интересните за Вас училища;

5. Информация за всички училища в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др. ;

6.Информация за всички висши училища и университети в страната по посочените критерии. За улеснение можете да търсите по един или няколко критерии: местоположение, ключова дума, група професии, специалности и др.;

7. Информация за  ЦЕНТРОВЕ ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ (ЦКО) във всеки областен град и Връзки към Регионалните управления по образованието.В тези центрове се осъществява индивидуална и групова работа за:

- подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
- провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
- провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на образование, професия и работа;
- провеждане на тренинги с ученици от VII-VIII и XI-XII клас за формиране на умения за вземане на решения и търсене на работа;

-индивидуално информиране и консултиране;
- групово информиране и консултиране;

8. Информация за реда и условията за прием на ученици и студенти;

9. Информация за потребностите на пазара на труда;

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, порталът до края на 2017 г. ще се разшири с допълнителен модул по проекта BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.Целта на модула „Училище – пазар на труда“  е да подпомогне кариерното ориентиране на завършващите средно образование ученици, като осигури достъп до актуална информация за социално-икономическото развитие на регионите и тенденциите на пазара на труда в процеса на тяхното  търсене на работа.

1.Порталът ще съдържа подробна информация за икономиката във всеки регион на страната – стратегически приоритетни области, структуроопределящи предприятия, предприятия по отрасли, заплати, статистика за заетостта, възможности за реализация, както и изискванията за заемане на определена длъжност.

2.Ползватели на портала ще са на първо място учениците – както тези над 15 г., търсещи временна или сезонна работа, така и завършилите 12 клас, със завършено средно образование и придобита степен на професионална квалификация, търсещи устойчива трудова и професионална реализация на пазара на труда.

3.Учениците ще могат да създават свой профил и автобиография, в която да отразят своите постижения в училище и други лични качества и умения. Тези профили ще са на разположение на бъдещи работодатели, с възможност за филтриране по видове и степени на придобитата професионална квалификация.

4.Учениците ще получават в системата онлайн помощ за подходите при аргументиране и доказване на личните качества и умения, търсени от пазара на труда, както и за подходите в успешното представяне пред работодателя при интервю за работа.

5.Ще се предлага и  онлайн информация за трудовите права и отговорности съгласно изискванията на трудовото законодателство.

6.Порталът ще поддържа и непрекъснато актуализираща се база данни на интернет сайтове, които предлагат обяви за свободни работни места, вкл. за временна заетост.

7.Системата ще се ползва и от работодателите, Центрове за кариерно ориентиране (ЦКО) и кариерни консултанти; педагогически съветници, училищните психолози и учителите, но също и от родители и други лица, имащи отношение към кариерното ориентиране. Предвидена е възможност за онлайн комуникация между работодатели и ученици, както и електронни платформи за самообучение и електронни тестове за самооценка.

За преодоляване на проблема на ранно отпадане на учениците от училище, в рамките на проектa, финансиран от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат изработени специализирани тестове за възрастовите групи 5.-6. клас, 7.-8. клас и 9.-12. клас. Резултатите от тези тестове ще предоставят обективни данни на кариерните консултанти от центровете за кариерно ориентиране и на педагогическите специалисти от училище, за да могат те да работят с учениците, които са застрашени от отпадане. Целта е през тях да им създадат мотиви за учене и посещаване на училище, както и да им помогнат в избора на образование/обучение или професия.

Ще има и специални модули за учениците със специални образователни потребности, като упражнения за кариерно ориентиране на брайлов шрифт или жестомимични записи.

Тестовете ще бъдат интегрирани към Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.

Предвижда се и обучение на 150 кариерни консултанти и 126 педагогически специалисти от 42 училища, които ще трябва да провеждат тестовете със застрашените младежи. Изпълненията на дейностите по проекта трябва да приключат до края на 2017 г.

Примерни теми и дейности по кариерно ориентиране на учениците в часа на класа

За оказване на методическа помощ  при  изготвяне на график и провеждане  на видовете  дейности  е необходимо да се обърнете към кариерните консултанти от Центъра за  кариерно ориентиране към РУО  в областта.

1.За  учениците от началния етап на основното образование

(І –ІV клас)- създаване на първите и най-ранни кариерни проекти на учениците. Те са насочени към стимулиране на учениците:

 • да открият и да участват в интересни за тях дейности и занимания (в училището, в семейството, в общността и др.);
 • да формират умения за общуване и работа в екип, за изразяване на интереси и предпочитания към определени видове дейности (вербални умения, лично творчество и др.);
 • да събират информация за различни професии ( на родителите и на членовете на семейството, най-важни за икономическото развитие на техния град/населено място и др.);
 • да изявяват своите способности и придобити умения (специални, математически, технически, литературни, спортни и др.) –състезания, викторини, конкурси и др.
 • да започнат създаване на собствено портфолио (събиране и систематизиране на материали и документи за техните изяви и постижения).

Примерни теми и дейности:

 • „Моите интереси и хоби”-включване на учениците в различни извънкласни дейности за осъзнато определяне на техните интереси и способности.
 • „Аз съм на работа”- На учениците се предлага да изберат дейност, в която да се включат през голямото междучасие, през обедната почивка или в друго време при целодневното обучение –напр. в училищната библиотека, в училищния стол, във физкултурния салон/кабинет по учебен предмет, охраната на училището и т.н.Идеята е учениците да се докоснат до практически опит в реална среда, да формират преносими умения, да се провокира интереса към придобиването на работен опит.
 • „Интервюта с възрастните”-Учениците получават задача да интервюират своите родители, учители или познати,  за да научат как те са избрали своите професии.
 • „  Екскурзия в предприятие”- Учениците стават наблюдатели в реална работна среда. Идеята е те да придобият най-обща представа за професии в определена професионална област (изкуство, транспорт, техника, строителство, производство, спорт и др.), както и непосредствени и лични наблюдения за дейностите, които вършат хората и условията, при които работят.

2. За учениците от прогимназиалния етап на основното образование (V-VІІІ клас)-дейности, които подпомагат учениците да се подготвят за прехода от основната към гимназиалната степен на образование. Те са насочени към стимулиране на учениците:

 • да разширяват и задълбочават информацията си за професиите и за света на труда;
 • да проучват възможностите и алтернативите за обучение и квалификация, които предлага образователната система;
 • да формират умения за свързване на личностните си характеристики (интереси, мотиви, способности) с желаното кариерно развитие;
 • да формират умения за вземане на решения за избор на вид училище за продължаване в гимназиалната степен на образование.
 • да допълват и използват собственото си портфолио в процеса на избор на образование и училище.

Примерни теми и дейности:

 • „Обсъждане -моята бъдеща професия”- Класът се разделя на 2 групи.Всяка група заедно,в екип, обмисля кои професии са най-подходящите професии за всеки ученик от другата група . Последователно всеки ученик споделя пред другите кои професии смята, че са подходящи за него. Веднага след това член на другия отбор представя тяхното аргументирано мнение. Целта на дискусията е да бъде поощрено самооценяването на собствените възможности, както и приемането на мнението на другите.
 • „ Изследване на професии”- Идеята е учениците да бъдат подпомогнати да открият връзката между изискванията на професията, видовете  трудовите дейности при упражняването и, и собствените им възможности,  нужното образование и квалификация. Класният ръководител представя професиите и специалностите, които учениците могат да изучават в средните училища. Учениците изследват различни професии и ги сравняват със  собствените си интереси, способности и умения.

3. За учениците от гимназиалната степен на образование(ІХ-ХІІ)клас- насочени към подготовка на учениците за:

 • създаване на умения за вземане на решение за избор на кариера и търсене на работа;
 • самостоятелно планиране на възможностите за образователна, професионална и личностна реализация и за кариерно развитие;
 • насърчаване и стимулиране на учениците да представят своите умения пред представителите на местния и регионалния пазар на труда;
 • осъществяване на преход от образование към заетост, навлизане и адаптиране към нова работна среда.

Примерни теми и дейности:

 • „Моят път към целта”- Сформират се групи с ученици от IХ –ХII клас, които участват в дейности, свързани с избора на специалност в университет. Примерни варианти:-кандидати за специалност  „Журналистика” се обединяват в „Клуб на бъдещия журналист”, кандидати за специалност „Социални дейности” се включват в група „Корпус за подкрепа”- Те разработват материали за подходящи работни места за ученици със СОП или  за настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи и др. Идеята е учениците  да получат  възможност да придобият директни впечатления и опит в конкретна работна среда, за основните дейности, необходимите умения и изискванията на професията към качествата на личността за желаната от тях професия.
 • „Интервю за постъпване на работа“-как да се подготвим и държим на интервю за назначаване на работа и разиграване на примерни ситуации.