Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Акцентът в новата наредба е поставен върху директната работа с деца и ученици и по-малко административни задължения на екипите за подкрепа на личностното развитие. С наредбата също така се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците, като се набляга върху предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците с изявени дарби, както и върху грижата за здравето им.

С новата наредба също се регламентира ясна процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII и X клас за продължаване на образованието в профили и в специалности от професии.

Определя се и ролята на родителите като партньор на детската градина и училището в осигуряването на приобщаващото образование.

Наредбата определя центровете за специална образователна подкрепа като подкрепяща образователна институция за децата и учениците със специални образователни потребности, които не могат напълно да бъдат обхванати в образователния процес в детските градини и училищата.


Под егидата на МОН и СМБ

Математика

1. Зимeн математически турнир „Атанас Радев”за ученици от VIII до XII клас –19-21 януари 2018 г., гр. Ямбол

2.Национално математическо състезание “Европейско кенгуру” за ученици от I до XIIклас:

 • ·Областен кръг –17 март 2018г.
 • ·Национален кръг –2 юни 2018 г.

3.Математическо състезание между профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил, 23-25 март 2018г., гр. Ловеч.

4.Пролетни математически състезания, 30 март –1 април 2018г. V-VIII клас –гр. Русе; IX-XII клас –гр. Плевен; IV клас –31.03.2018 г.

5.Математическо състезание „Питагор” за ученици от IV клас, 28 април 2018г.

6.Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас,9 юни 2018 г.

7.Национална олимпиада по математика:

 • ·Общински кръг –до 22 декември 2017 г.;
 • ·Областен кръг –03 февруари 2018г.;
 • ·Национален кръг –13 -16 април 2018 г., РУО –София–град.

8.Национална студентска олимпиада по математика, 2018 г

Информатика

1.Национален есенен турнир по информатика, 24-26 ноември 2017г., гр. Шумен.

2.Пролетни състезания по информатика, 20-22 април 2018г., гр. Велико Търново.

3.Национален летен турнир, 08-10 юни 2018г., гр. Пловдив.

4.Национална олимпиада по информатика:

 • ·Общински кръг –до 06 януари 2018г.;
 • ·Областен кръг –17 февруари 2018г.;
 • ·Национален кръг –17-18 март 2018г.,РУО –гр. Стара Загора

Информационни технологии

1.Национален есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“, 02-03 декември 2017г., гр. София.

2.Национално състезание по компютърни мрежи, 14-15 април 2018г., гр. София.

3.Национална олимпиада по информационни технологии:

 • ·Общински кръг –до 14 януари 2018г.;
 • ·Областен кръг –до 11март 2018г.;
 • ·Национален кръг –11-13 май 2018 , РУО –гр. Търговище

Математическа  лингвистика

1.Национално състезание по математическа лингвистика, 26-28 януари 2018г., гр. Пловдив.

2.Национална олимпиада по математическа лингвистика:

 • ·Общински кръг –до 14 януари 2018 г.;
 • ·Областен кръг –09 февруари 2018 г.;
 • ·Национален кръг –27-29 април 2018г.; РУО–гр. Бургас

Под егидата на РУО и/или СМБ

Математика

1.V Математически турнир „Д-р Светлозар Дойчев“, 7 октомври 2017г., гр. Стара Загора.

2.Математическо състезание “Хитър Петър”(III-VIII клас), 14 октомври 2017г., гр. Габрово.

3.Димитровденско математическо състезание, 21 октомври 2017 г., гр. Видин

4.XXIII математически турнир „Д-р Петър Берон”,1ноември 2017г., гр. Стара Загора.

5.Математически турнир “Черноризец Храбър”(II-XII клас), 1 ноември 2017г.

6.Турнир по математика „Д. Малешков”,11ноември 2017г., гр.Пловдив.

7.Есенен математически турнир„Акад. Ст.Додунеков”(VIII-XII клас), 18-20 ноември 2017г., гр. София.

8.ХIX Софийски математически турнир, 18 ноември 2017г., гр. София.

9.XVII Областен математически турнир Перперикон”(III-XII клас),  25 ноември 2017г., гр.Кърджали.

10.ХVIII Турнир по математика и информационни технологии “Св.Николай Чудотворец“, 26 ноември 2017г., гр. Бургас.

11.XXVI Математически турнир “Иван Салабашев”, 2 декември 2017г.

12.Коледно математическо състезание(I-XII клас), 9 декември 2017г.

13.Състезание „Математика с компютър”,присъствен кръг –30 септември 2017 г.;on-line 10 декември 2017 г.и 28 април 2018 г.

14.Седмица на олимпийската математика на ИМИ–БАН, 2-7 януари 2018 г., гр. София.

15.Зимно математическо състезание, 24 февруари 2018г., гр. Стара Загора.

16.Турнир по математика „Р. Грозданов“, 10 март 2018г. , гр. Пловдив.

17.Математически турнир на Великотърновския университет (XI-XII клас),11март 2018г., гр. ВеликоТърново.

18.XX математическо състезание „Великденски ЕЛИПСОИД”, 14 април 2018г., гр. Стара Загора.

19.Великденско математическо състезание, 21април 2018г., за ученици от I до XII клас.

20.Математическо състезание „Виктор Маринов”, 27 април 2018 г., гр. Свищов, за ученици от VII клас.

21.XXI1 Математически турнир “Акад. К.Попов”, 4-6 май 2018г., гр. Шумен.

22.Преглед на знанията по математика, 12 май 2018 г., МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна.

23.XX математическо състезание „Бухалче”, 2 юни 2018г.,гр.Стара Загора.

24.„Математически предизвикателства”, 3 юни 2018 г., ПЧМГ,гр. София

25.Ученически институт по математика и информатика:

 • ·конференция,12-14 януари 2018г., гр. Пазарджик;
 • ·ученическа секция на 47 Пролетната конференция наСМБ.

26.VII Български фестивал на младите математици, 2-9 септември 2018 г., гр. Созопол

Информатика

1.Състезание по информатика „Бобър“,5 ноември 2017г.

2.Национална студентска олимпиада по програмиране, 2017г.

3.Ученически институт по математика и информатика:

 • ·конференция, 12-14 януари 2018г., Пазарджик;
 • ·ученическа секция на 47.Пролетната конференция на СМБ.

4.Преглед на знанията по информатика, 13 май 2018г., МГ „Д-р Петър Берон”, гр. Варна

Информационни технологии

1.ХVII Турнир по математика и информационни технологии “Св.Николай Чудотворец”,26 ноември 2017г., Бургас.

Компютърна математика

1.Шеста национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, CompMath–2017, 27-29 октомври 2017 г., Технически университет –Варна, CompMath.eu

Международни, европейски и балкански олимпиади по математика, информатика и математическа лингвистика

Математика

1.Европейска олимпиада за момичета, 09–15 април 2018 г., Италия.

2.Балканска олимпиада по математика, май2018г., Сърбия.

3.Балканска олимпиада по математика за ученици до 15,5 г., юни 2018г.

4.Международна олимпиада по математика, 3–14 юли 2018г., Румъния.

Информатика

1.Младежка Балканиада по информатика, 2018г., Румъния.

2.Балканска олимпиада по информатика, 2018г., Румъния.

3.Европейска младежка олимпиада по информатика, август 2018г., гр. Казан, Русия.

4.Международна олимпиада по информатика, септември 2018г., Япония

Математическа лингвистика

1.15Международна олимпиада по лингвистика, 2018г.

Други международни състезания

1.Международно състезание по математика до 12 г., IМC, 01–07 юли 2018г., гр. Бургас

2.Международно състезание за ученици до 14 год., 15–20 юли 2018г., Хонг Конг

Ако сте планирали да съберете приятелите си и да се повеселите, спазете етикета и предварително им връчете  покани, каквито може да принтирате от тук.

Вижте още:

Картинки за Хелоуин

1 Лесна и Страхотна Украса за Хелоуин

Картонена играчка – вещица

Гримиране за Хелоуин

Гримиране за Хелоуин

Маска за Хелоуин

Хелоуин – покани

Хелоуин

(Обн. – ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ) Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.

Заявление за включване в системата на държавно финансиране

Десетокласниците вече могат да кандидатстват за обучение по новата професия „Приложен програмист“ по Националната  програма „Обучение за ИТ кариера“.

Регистрацията на кандидатите е до 10 ноември 2017 г. на адрес:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe32eI8-4BuWcMTr0ncuTEVO2KqGRQ8u335xO_k2CNUV6PS5Q/viewform

Сформирането на групите от ученици ще става след входящ тест за допускане на регистрираните кандидати, който ще се проведе на 11-12 ноември 2017 г. Системата ще е отворена за 48 часа, а тестът трябва да се направи в рамките на 1 час.

За това обучение могат да кандидатстват ученици от всички области на страната, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Обучението ще е в 5 училища-центрове – към МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец и Технически университет – София, Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет – София, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Обучението е безплатно. На всеки одобрен ученик от по-далечно място ще се поемат разходите за път, храна и нощувка.

Обучението ще е по нови учебни планове и програми, съобразени с научните достижения в областта на информационните технологии. Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя.

Всички завършили тригодишното обучение ще получат професионалната квалификация „Приложен програмист“.

Партньори на Министерството на образованието и науката по програмата са БАСКОМ – Българска асоциация на софтуерните компании, БАИТ – Българска асоциация за информационни технологии, ИКТ Клъстер – Клъстер информационни и комуникационни технологии и компании от бранша, и Българската аутсорсинг асоциация.

Информация за обучението за професията „Приложен програмист“ на ученици от 10. клас по Национална програма „Обучение за ИТ кариера“

С решение № 525/15.09.2017 г. на на МС и заповед №РД09-5291/27.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката, Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София (ТУЕС) е определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София.

Програмата предоставя възможност за безплатно тригодишно обучение на ученици за професия „Приложен програмист“, като допълнение към обучението на ученика в училище. Програмата предоставя уникалната възможност на учениците с интерес към високите технологии да придобият професионална квалификация в тази област. За участие могат да се регистрират всички ученици от 10 клас, които в момента не се обучават по професии от направлението „Компютърни науки“.

Лекциите и упражненията ще се провеждат в свободно от учебните часове време, както и в събота и неделя. Обученията ще се извършват в партньорство между Технологично училище „Електронни системи“ към ТУ-София и СофтУни. Предвидената програма за първата година обхваща 320 часа, като за периода на цялата програма ще се покрият общо 960 часа.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/PEuTGs4SXMvMiDdu1 до 10 ноември 2017 г. За да продължат участието си в програмата и за да могат да се сформират групите, те трябва да проведат онлайн тест на 11 или 12 ноември. Системата за тестовете ще е отворена в продължение на 48 часа, а самият тест трябва да бъде попълнен в рамките на 1 час.

Повече информация може да намерите на сайтовете на МОН и ТУЕС на следните линкове:

http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=2779

http://elsys-bg.org/novini-i-sybitija/novini/informacijata-za-obuchenie-po-profesija-prilojen-programist-po-np-quot-obuchenie-za-it-kariera-quot-206

(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.)

(обнародвана в ДВ, бр. 78 от 2017 г.)

(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

обнародвана в ДВ, бр. 78 от 2017 г.

(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.)
Тази наредба отменя:
1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,
в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,
в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 – 2017 г., учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО
3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.).

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

В наредбата са  посочени:

Годишен норматив на учителите от Центровете за личностно развитие от учебната 2017/18 г.

Таблица с новите минимални основни месечни заплати на педагогическите специалисти от учебната 2017/18 г.

Анекс към КТД за системата на народната просвета от 13.09.2017 г

В календара са отбелязани учебните и неучебни дни, официалните празници и ваканциите.  Дадени са датите за провеждане на Националното външно оценяване в IV, VII  и X клас и Държавните зрелостни изпити.

Кликнете върху картинката, за да можете да принтирате календара!

Министерството на образованието и науката  предоставя  2 841 130, 83 лв. на детски градини и училища за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа. Тя включва допълнителни модули за деца, които не владеят български език в предучилищна възраст и обучение по учебни предмети за ученици с пропуски в материала. Средствата могат да се използват още за консултации по дисциплини, които се провеждат извън редовните учебни часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, както и за допълнителни възнаграждения на педагозите, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институции за обхват и задържане на децата в образователната система. Разпределянето ще е по преценка на директорите на детски градини и училища и е свързано с конкретните потребности на децата и учениците.

Парите са осигурени от прекратени, спрени или намалени месечни помощи поради натрупани отсъствия по неуважителни причини от септември 2016 г до април 2017 г. Всеки месец МОН и Агенцията за социално подпомагане  обменят информация за отсъствията в системата на предучилищното и училищното образование.

Според Закона за семейните помощи месечната помощ за отглеждане на ученик до завършване на средно образование се спира, ако той отсъства над пет учебни часа по неуважителни причини в месеца. При децата, посещаващи предучилищна група, помощта се спира при отсъствие по неуважителни причини повече от три дни. В закона е регламентирано още, че размерът на спрените помощи се предоставя на съответното училище или детска градина, в което е записано детето.

Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г. за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2016/2017 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

Превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Определения:

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие на което е наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.

Дете в риск, по смисъла на т. 11 от §1 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето е:

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от специалист;

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.

Задължение за съдействие по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето:

Това задължение има всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, като това лице е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи, т.е. достатъчно е алтернативното уведомяване и на една от тези институции. Това задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.

Съгласно разпоредбите на Закона за закрила на детето, при постъпване на сигнал в Държавната агенция за закрила на детето, че дете се нуждае от закрила, председателят й го препраща незабавно в отдел „Закрила на детето“ в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето за извършване на социално проучване и предприемане на мерки за закрила.

Действия на образователната институция при инцидент или проява на насилие между ученици и върху ученици

 1. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:

1.1. Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или друго травматично събитие.

 1. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици,  участници в инцидента или насилието.

2.1.                       Служителят на образователната институция, свидетел на случилото се или уведомен за него, сигнализира незабавно медицинското лице в училище, за установяване нуждата от намеса на Бърза неотложна медицинска помощ. /Медицинското лице извършва преглед и сигнализира Бърза помощ, при нужда, след което описва състоянието, интервенцията и причината за нея в медицинския журнал/.

 1. Незабавно се сигнализира за случилото се:

3.1.  директорът на образователната институция и класният ръководител;

3.2.  родителите /настойниците, попечителите, други лица, при които детето е настанено като мярка за закрила на детето/ на учениците – пострадали от насилие или инцидент и тези, които са упражнили такъв.

3.3.  Дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/. Компетентна да предприеме мерки за закрила е тази дирекция, която е по настоящ адрес на детето, това е адресът, на който детето пребивава. В случай на по-голяма оперативност и спешност може да се сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по местонахождение на училището по телефон, факс, електронна поща /данни за телефони, факс, електронна поща на дирекции „Социално подпомагане“ на територията на цялата страна са поместени на сайта на Агенцията за социално подпомагане /www.asp.government.bg/. До 24 часа от случилото се, сигналът се подава и писмено до ДСП.

3.4.  При невъзможност за осъществяване на контакт с дирекция „Социално подпомагане“ сигналът за инцидента и предприетите действия или за проявата на насилие може да се подаде на Националната телефонна линия за деца 116 111 към Държавната агенция за закрила на детето, която е с национално покритие, денонощна и безплатна. Сигнал може да бъде подаден до Държавната агенция за закрила на детето и устно на телефон /централа/ 02/933 90 10, 02/933 90 11, факс 02/980 24  15, по електронна поща на e-mail: sacp.government.bg, в звеното за административно обслужване – приемна, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2. Данни за териториалните поделения на Държавната агенция за закрила на детето, до които може да се подаде сигнал, са налични на официалната електронна страница www.sacp.government.bg.

3.5.  Органите на МВР /инспектор Детска педагогическа стая, оперативен работник/

 1. При нужда от Кризисна интервенция: В случай на травматично /кризисно/ събитие, настъпило за група ученици, вследствие на участие или присъствие на инцидента или упражнено насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическо здраве, е възможно да се сезира Държавната агенция за закрила на детето, с искане за провеждане на кризисна интервенция. Данни за телефони, факс и електронен адрес на Агенцията са налични в сайта на ДАЗД /посочени и в т. 3.4/. Кризисна интервенция може да се осъществи и от Министерството на образованието и науката – от психолози от Националната мобилна група за психологическа подкрепа, както и от психолози, работещи в социални услуги на територията на населеното място, в което е ситуирано училището, с активното действие и съдействие на дирекция „Социално подпомагане“, в качеството й на орган за закрила на детето на местно ниво.
 2. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: В тези случаи от страна на училищното ръководство се предприемат приоритетни и спешни мерки в грижа за здравето на ученика/учениците и сигнализиране на заинтересованите страни – родители, директор на училище, дирекция „Социално подпомагане“, след което случаят се регистрира в Регистър, създаден във връзка с Механизма за противодействие на училищния тормоз. Обособява се досие, в което се прилагат писмените обяснения на служители, очевидци на случилото се, опис на хронологично предприетите действия и постигнати резултати в опазване на физическото и психическо здраве на децата – участници в инцидента и/или проявата на насилие. В случай на насилие задължително се предприемат и действия по разработения алгоритъм към Механизма за противодействие на училищния тормоз.
 3. Допълнителни действия в случай на упражнено насилие върху ученик от страна на служител в образователната институция – директорът на образователната институция предприема незабавни действия за проверка на фактите и обстоятелствата по случая, след което изготвя доклад за резултатите, който представя на вниманието на началника на съответното регионално управление на образованието и на органите на МВР.
 4. Екипно обсъждане на случая, с оглед превенция на инициденти и прояви на насилие – задължително случаите на инциденти и тормоз се обсъждат на заседение на екипа, създадан във връзка с Механизма за противодействие на  училищния тормоз във всяка образователна институция, с участието на социални работници от отдела за закрила на детето към дирекция „Социално подпомагане“, за анализ на случилото се и причините, които са го породили, както и планиране на мерки и действия, изпълнението на които ще доведат до трайно намаляване на случаите на насилие между деца, ученици и върху тях, и до снижаване на броя на инцидентите.

Привличане на външни специализирани доставчици на услуги за подкрепа на екипа за справяне със създалата се ситуация и минимизиране на рисковете, както и предотвратяване на ескалиране на напрежението. Информация за доставчиците на социални услуги може да бъде получена от официалната електронна страница на ДАЗД /секция „Лицензиране“ – подменю „Регистри“ – „Регистър на издадените лицензи“, или на посочения в т. 3.4. телефон за връзка, както и от отделите за закрила на детето, за наличните социални услуги на територията на всяка община.

 1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
 2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
 1. Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/