Сайт за любознателни деца – достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игра

В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички.

Условията за провеждане на отдалечен изпит по математика на 28.03.2020 г. за кандидатстване за обучение в Техническия университет – София през учебната 2020/2021 г. може да видите тук

·  УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

УКАЗАНИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ

ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ ПО ИНТЕРНЕТ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

1. За предварителния тест по математика на 28.03.2020 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

–   за явяване в ТУ-София – https://priem.tu-sofia.bg/

–   за явяване във Филиал Пловдив – http://ksk.tu-plovdiv.bg/

–   за явяване в ИПФ – Сливен – http://www.tu-sliven.com/

2. За предварителните тестове по математика на 11.04.2020 г. и 25.04.2020 г.:

–   ако кандидат-студентът вече е заявил явяване на предишен тест или изпит, подава заявление само в сайта на мястото, където се е явил на предишния тест или изпит;

–   ако тестът е първи (кандидат-студентът не е заявил предходно явяване), подава се само едно online заявление на посочените в т.1 места.

3. За предварителния изпит по чужд език на 04.04.2020 г. се подава online заявление само в един от следните сайтове:

–   за явяване в ТУ-София по немски или английски език – https://priem.tu-sofia.bg/

–   за явяване във Филиал Пловдив по английски език – http://ksk.tu-plovdiv.bg/ (само английски език)

4. За предварителния изпит по рисуване на 04.04.2020 г. и предварителния изпит по композиция на 05.04.2020 г. се подава online заявление само в  сайта на ТУ-София –  https://priem.tu-sofia.bg/

РЕДЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ИНТЕРНЕТ ЗА ЯВЯВАНЕ В ТУ-СОФИЯ Е СЛЕДНИЯТ:

1. От сайта https://priem.tu-sofia.bg изберете бутон „Онлайн заявление за предварителни изпити“.

ВАЖНО: Отбелязаните със * полета във формата са задължителни.

2. Попълнете внимателно личните си данни.

3. От секцията „Основен изпит“ изберете изпит, на който желаете да се явите.

4. От секцията „Допълнителни изпити“ може да добавяте изпити, различни от вече заявения първи изпит. След всеки избран допълнителен изпит трябва да натиснете бутона „Добави към избраните“.

5. Дължимата такса за явяване на изпити се пресмята автоматично и е необходимо да изберете как ще я заплатите. Възможностите са три:

5.1. По Електронен път – чрез 10 цифров код на каса на EasyPay

5.2. По Електронен път – чрез акаунт в системата ePay

5.3. По сметка на ТУ – София в БНБ – IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD

ВАЖНО: Таксата за всеки заявен изпит или тест е 30 лв.

6. След като сте избрали начин на плащане е необходимо да попълните полето с генерирания код за сигурност.

7. С натискане на бутона „Изпрати“ Вие сте попълнили онлайн заявлението за предварителни изпити.

8. На посочения от Вас електронен адрес веднага ще бъде изпратен линк за потвърждаване на валидността на онлайн заявлението. Ако до един час не пот­върдите Вашите данни, те ще бъдат маркирани като невалидни!

9. След като успешно потвърдите Вашите данни:

9.1. Aко сте избрали да заплатите по електронен път чрез 10 цифров код на каса на EasyPay на вашия екран ще бъде изписан кода за плащане. Кодът за плащане ще бъде изпратен автоматично и на посочената от Вас електронна поща. Плащането на каса на EasyPay, без код, е невъзможно.

9.2. Aко сте избрали да заплатите по електронен път чрез акаунт в системата на ePay е необходимо да натиснете бутон „Изпрати“, който ще ви прехвърли в страницата на ePay.bg, за да извършите плащането. Плащането чрез системата на Epay.bg изисква да имате регистриран акаунт и регистрирано платежно средство (кредитна и/или дебитна карта).

9.3. Ако сте избрали да заплатите по банков път е необходимо в платежното нареждане да се посочат имената на кандидат-студента и пояснение „такса за конкурсен изпит (изпити) в ТУ-София”. Плащането по банков път е по сметка на ТУ – София в БНБ – IBAN:BG89BNBG96613100103601, BIC: BNBGBGSD

ВАЖНО: Таксата за всеки заявен изпит или тест е 30 лв.

Всички комисионни и такси са за сметка на платеца.

10. След като заплатите дължимите такси, на предоставения от Вас e-mail ще Ви бъде изпратена информация със заявлението, което съдържа и талоните за заяве­ни­те от Вас изпити (дата, час, сграда и зала, в която ще се проведе съответният изпит). Полученото заявление е само за справка от кандидат-студента и не е необходимо отново да се подава.

11. От получения прикачен файл разпечатайте талона (талоните) за явяване на все­ки заявен изпит.

ВАЖНО!

Явяването на предварителни изпити не означава, че сте кандидат-сту­дент в ТУ-София. Кандидатстването става от 22.06.2020 г. до 04.07.2020 г.

За кан­ди­дат­стващите само с матури и/или предварителни изпити срокът за подаване на документи е до 04.07.2020 г.


Дните до 12 април 2020 година ще са неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки със заповед на министъра на здравеопазването.

Обучението на учениците ще продължи в електронна среда.

Министерството на образованието и науката изпрати препоръки към училищата по преценка на учителите да се редуват уроци за упражнения с преподаването на нови знания, както и да се използват по-пълноценно възможностите на проектно-базираното обучение. На този етап в училищната документация не е необходимо да се вписват оценки, а учителите трябва да следят ангажираността и активността на всеки свой ученик.

На официалната страница на Министерството образованието и науката е обявен „Телефон е-образование“ с номер 0800 10 112, на който могат да се отправят въпроси и предложения, свързани с учебния процес.

Уважаеми учители и директори,

През изминалата седмица стартирахме обучение в електронна среда.

През първите дни целта беше да осигурим организационно и технологично обучението и да компенсираме част от

пропуснатите вече дни за упражнение и затвърждаване на знания.

Никой от нас не беше готов за тази ситуация, но благодарение на вас се справихме. Благодарим ви за усилията, енергията и ентусиазма, които вложихте.

Към днешна дата, това което можем да кажем с висока степен на вероятност е, че преустановяването на присъствената форма на обучение в училищата ще продължи поне до 13 април 2020 година.

Това ни изправя пред задачата да направим електронната форма на обучение още по-пълноценна. В тази връзка в следващите дни усилията ни трябва да са насочени към:

1.Да започнем, там където това не е направено , с преподаването на нови знания.

Тъй като синхронната форма на дистанционно обучение се сблъсква с редица ограничения (достатъчно електронни устройства във всяко семейство, наличен и достатъчно бърз интернет, здравословно допустимо време за работа с екран и др.), препоръчваме редуването й с асинхронна форма.

По преценка на учителите могат да се редуват с уроци за упражнения, повторение, обобщение и т.н., както и

преподаването на нови знания чрез синхронна и асинхронна форма.

Препоръчваме по-пълноценно използване на възможностите на проектно-базираното обучение, при което на учениците се поставя конкретна задача–дневна, седмична или с по-дълъг срок, която може да бъде изпълнена само след извършването на предварителна подготовка–търсене, подбор, анализ и използване на информация от различни източници,и е възможност за придобиване и проявление на редица ключови умения.

2.Подобряване на организацията с оглед оптимална дневна натовареност за учениците и по-координирано възлагане на задачи от различните учители в 5.-12. клас.

Директорите и класните ръководители е необходимо да направят още веднъж анализ на организацията на работа (кой учител с кои ученици по кое време и колко работи), така че дневната натовареност на учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономически часа, а на учениците 8.-12. клас –до 7 астрономически часа, като се има предвид, че част от това време не е в електронна среда.

Извън тези часове учениците могат да бъдат насърчени да ползват допълнителни образователни ресурси.

Разпределението на часовете от разстояние не е необходимо да повтаря седмичното разписание.

Няма необходимост от утвърждаване на това разпределение, целта е да се направи координация между учителите на

съответната паралелка, така че да не се допуска струпване на часове.

Препоръчваме приоритетно да се залагат уроци по български език и литература, математика, природни науки, обществени науки, но това не отхвърля възможността да се включат и часове по чужд език или друг предмет, който за конкретния клас или випуск е от особено значение.

Работата в областта на изкуствата и технологиите може да е ефективна и чрез проектно-базирано обучение, при което се поставят индивидуални или екипни задачи за създаване на продукт, за изготвяне на проект, за изработване на презентация и т.н., а в областта на спорта-чрез препоръки за поддържане на физическата активност и изпълнение на леки физически упражнения в домашни условия между отделните уроци по останалите предмети. Необходимо е максимално да се ограничат задачите, които изискват разпечатване на материали.

3.Запазване и усилване на положителните нагласи за учене в електронна среда, като на този етап не се отбелязват оценки в училищната документация, а учителят следи ангажираността и активността на всеки свой ученик. Преподавателите могат да си водят бележки за работата и за напредъка на учениците си и при необходимост да предоставят обратна връзка на родителите.

4.Преминаване към работа с електронни платформи от учителите, които досега не са ги използвали , тъй като те предоставят възможност за по-пълноценно обучение и улесняват отчетността. Интернет приложения, социални мрежи или електронна поща могат да продължат да се използват за връзка с родителите.

Училищата по техен избор могат да продължат да работят с познатите им платформи и ресурси.

Обръщаме внимание, че в бъдеще чрез създадените профили на учителите и учениците в домейна на МОН edu.mon.bg

ще се осигурява всяка интеграция с информационните системи на Министерството.

Ето защо препоръчваме създадените акаунти на учениците и учителите да им бъдат предоставени в Майкрософт Тиймс, като ползването й не е задължително в този момент, а възможност.

5.Да създадем още по-интензивна среда за взаимопомощ между учителите и училищата чрез споделяне на опит, практики, електронни ресурси, консултации за работа в електронна среда и др.

Директорите следва да намерят подход за подкрепа на учителите, които не са включени (изцяло или пълноценно) в електронна форма на обучение.

6. За професионалните гимназии е подходящо да се организират интегрирани уроци по теория и практика, да се даде приоритет на теоретичните учебни часове и да се редуцират практическите до практико-приложни разработки, проекти, чертежи, изследователски дейности и др. и/или отложи за по-късен етап групиране на учебните часове за учебна практика в зависимост от спецификата на професията.

Подготовката на 12-ти клас за ДИППК е водеща, но основно върху вече взетия материал до края на първия срок.

7.За учениците, които не са обхванати в обучение от разстояние, ще пренастроим проекта “Подкрепа за успех” с цел включването им в допълнителни присъствени занимания след възстановяване на учебния процес в училищата.

Информация от Гугъл за ползване на безплатна облачна платформа.

Приложение: Информация от Гугъл

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП/, съвместно с образователната платформа Уча.се, са разработили видеоуроци по безопасност на движението по пътищата, подходящи за деца и младежи.

Те са публикувани на сайта на ДАБДП – „Интерактивни уроци“ и на интернет адреса на платформата.

Видеоуроците са публикувани в отделна категория и са достъпни на следния линк https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/ . Също така са налични и в YouTube канала на агенция – StateAgency RoadSafety.

Всеки делничен ден от 13:15 часа, в рамките на 1 час, ефирът на Buglaria ON AIR ще се превръща в своеобразна класна стая, където учениците ще могат да продължат с учебните си часове в различните дисциплини. В понеделник и вторник ще бъдат излъчвани занятията за седмокласниците, на които предстоят кандидат-гимназиални изпити и външно оценяване, а в сряда – телевизионните уроци за учениците от 4-ти клас, на които също предстоят важни изпити в края на учебната година. Четвъртъците ще бъдат посветени на 1-ви, 2-ри и 3-ти клас, а уроците за 5-и и 6-и клас ще бъдат заложени в петъчната програма на телевизията. Излъчванията им ще се редуват, а дисциплините, които покриват образователните клипове, са Български език, Математика, Човекът и обществото, Човекът и природата, История и цивилизации, География и икономика, Литература.

Освен в ефира, за улеснение на децата, родителите им и учителите, уроците ще бъдат качени и онлайн на сайта на телевизията Bgonair.bg.

Министерството на образованието и науката (МОН) и Българското национално радио (БНР) обединяват своите усилия да подготвят, осъществят и разпространят подкаст уроци по музика в помощ на учениците от всички класове в общообразователните училища. Първите три са насочени към учениците от 1 до 3 клас.

Уроците може да намерите в подкаст-зоната на www.bnr.bg или на адрес:

https://soundcloud.com/bnrpodcasts/sets/nuesg4wqtt5v

До края на учебната 2019/2020 година издателство „Атласи“ предоставя безплатен достъп до всички свои онлайн продукти.
На интернет страницата на издателството https://www.atlasi.bg/

, са достъпни онлайн атласи с интерактивни географски и исторически карти, интерактивни упражнения и тестове по география и икономика и история и цивилизация/цивилизации за всички класове.Онлайн продуктите са създадени по действащите учебни програми.
Онлайн помагалата дават допълнителен електронен ресурс на учителите, учениците и родителите в подготовката и провеждането на дистанционния учебен процес.

Издателска група „Просвета“ предлага безплатни видеоуроци, заснети в рамките на инициативата „Учим онл@йн с учител“.

За учениците от I клас до VII клас уроците може да бъдат гледани на htt://www.prosveta.bg/uchim

За учениците от I клас до  X клас е осигурен безплатен достъп да електронните учебници на „Просвета“, които освен пълното учебно съдържание предлагат и огромни възможности за самостоятелна подготовка чрез видеофилми, аудиозаписи, интерактивни упражнения и тестове, които се намират на htt://www.e-prosveta.bg

Езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и учебни материали в помощ на учениците

Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките разпространява езикови задачи, езикови игри, видеоуроци, тестове, диктовки, езикови ресурси и учебни материали в помощ на учениците: http://ibl.bas.bg/opoznay-balgarskiya-ezik/

Езикови игри и езикови ресурси можете да намерите на следния адрес: http://www.ibl.bas.bg/resursi/

Видеоуроци и диктовки може да намерите на следните адреси: https://www.youtube.com/channel/UCSydkPfC9G2tA_J-6oMuuUA

http://ibl.bas.bg/napisanoto_ostava/

http://ibl.bas.bg/materiali-za-obutchenie/

Всички материали се разпространяват с лиценз Creative Commons Attribution 4.0. International Licence (CC BY 4.0).

Материалите са създадени в рамките на проект „Написаното остава. Пиши правилно!“ по програмите „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти /2017 – 2018/ и „Образование с наука“ / 2019 – 2020/ на Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

На сайта на Столична община в рубриката „Образование“, раздел „Съобщения“ са публикувани графикът за дейностите и прилежащите райони на училищата за прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г.

Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община може да намерите на страницата на Столичен общински съвет в раздел „Нормативни документи“. -

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=3399028

Важните дати за кандидатстващите са:

- До 30 март всяко училище следва да обяви на електронната си страницата план-приема за първи клас за учебната 2020/2021 г.

- Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. На сайта на всяко училище ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи вх. номер на документа.

- На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронните страници на училищата списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ СЕ ПРИЕМАТ ОНЛАЙН

Вашите въпроси относно реда и начина на кандидатстване за първи клас може да задавате на obrazovanie@sofia.bg или на телефон 02 9433183.

grafik-priem-1klas-uchebna20202021.pdf

Срокът за подаване на заявление за изпит по желание по чужд език 7. и 10. клас и дигитални компетентности 10. клас се удължава до 10.04.2020 г.

Заявленията се подават сканирани на указани електронни адреси:

За ученици от София:

nvo7_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 7. клас;

nvo10_uchenici@edusofia.bg – за заявленията на учениците от 10. клас

Срок за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити се удължава до 20.03.2020 г. включително.

Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат и да ги инструктират за следното:

Зрелостниците да разпечатат заявлението, да попълнят необходимите данни, да го подпишат, да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, като включат изискуемата информация, да го подпишат, да го снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.

Служебните бележки за подадено заявление да бъдат изпратени на зрелостниците по електронен път.

При невъзможност да се изпълнят горните действия, класните ръководители да организират попълването и събирането на заявленията, както и раздаването на служебните бележки при строго спазване на епидемиологичните мерки.

http://5eg.org/wp-content/uploads/2017/02/17_zaiavlenie.pdf

Уважаеми родители,

Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
  Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ.
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

На всички училища са изпратени акаунти за работа в платформата на Майкрософт TЕAMS, което е безплатно. Microsoft Teams е официалното решение на МОН за обучение от разстояние по време на обявеното извънредно положение в страната. Създадени са профили на всички ученици и учители, но е най-добре да работят с платформите, с които са свикнали.

Няма да има нулева година. За ваканциите ще се решава според ситуацията.

Достъпът до образователната платформа Уча.се става безплатен до 29.03.2020 г. Тези, които имат активен абонамент ще получат допълнително 14 дни безплатен абонамент, които ще се активират след края на сегашния абонамент.

Уважаеми учители и директори на училища,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 налага училищната система да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Изборът на конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние – обучение, самоподготовка, консултации и т.н., може да се направи от самото училище, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на участниците в процеса. Училищата, които вече са внедрили и използват платформи, съдържание и услуги за виртуално и дистанционно обучение, могат да продължат да ги използват, като създадат условия за включването на всички учители и ученици.

С оглед на специфичните условия, различните възможности на училищата и подготовката на отделните учители са възможни алтернативни варианти на преподаване и учене от разстояние, които най-общо може да се сведат до няколко основни групи – използване на електронни платформи за обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.

Министерството на образованието и науката има сключен договор за предоставяне на лицензи за продуктите на  Майкрософт, които ще бъдат предоставени на всички ученици и учители в системата на училищното образование чрез акаунти в домейна edu.mon.bg. В ход е организация за получаване на акаунтите в рамките на следващите няколко дни. Инфраструктурата позволява да се използва пълната функционалност на Microsoft Teams, достъпен от всяко устройство – мобилен телефон, таблет, настолен и преносим компютър, и свързващ всеки учител с класовете му. Акаунтите ще стигнат до училищата по електронен път и чрез тях ще се осигури както достъп до продуктите на Microsoft, така и бъдеща интеграция с информационните системи на МОН. Информация относно инсталирането и използването на служебните акаунти към edu.mon.bg и на Teams ще получите допълнително. Внедряването на платформата, интегрирането на потребителите и обучението за работа с нея ще бъдат безплатни за училищата и ще са осигурени център за помощ (Help Desk), обучителни видеа и уебинари.

За организиране и провеждане на обучение от разстояние и за споделяне на учебни материали и ресурси може да се използва и електронната платформа Google G Suite за образованието, която работи с всички операционни системи и предлага редица безплатни инструменти на български език, сред които Google classroom. (https://classroom.google.com). Сред често използваните безплатни платформи за електронно обучение е и MOODLE (moodle.org). Ефективно взаимодействие от разстояние може да се осъществява и чрез различни приложения,  инструменти, ресурси и други сред които са Mozza Book, Khan academy, Shkolo BG, Уча.се.

Електронна комуникация е възможна и чрез електронните дневници, електронната поща, социални мрежи др., при което в домашни условия на учениците се оказва подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и др., поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови задачи, и се поддържа активна обратна връзка чрез коригиране и допълнителни задачи. Важно е да се създадат условия за максимален обхват на ученици по голям брой предмети и оптимален брой часове. При невъзможност още от 16.03.2020 да се включат ученици в този процес на тях се поставят задачи за самостоятелна работа с хартиените учебници и други материали, които не са в дигитална среда. При работа с ученици от уязвими групи може да се ползва посредничеството на назначените медиатори и социални работници.

Подходящи за този вид обучение са електронните варианти на учебници на различни издателства, както и електронните ресурси на редица доставчици. Някои издателства като „Просвета“ и „Клет“ вече ни информираха, че осигуряват безплатен достъп до електронните варианти на учебници, а също имат и разработени видеоуроци.

Очакваме да получим съдействие за реализиране на образователни програми от БНТ.

Изборът на конкретните електронни материали си остава право и отговорност на учителя, който да прецени как, какво и доколко може да използва готови дигитални ресурси.

Началниците на РУО трябва да създадат организация за обмен на идеи и споделяне на ресурси, информация и опит между училищата. Могат да се включват учители от различни училища. Разчитаме учителите да проявят и професионална подкрепа един към друг – тези,  които имат авторски образователни ресурси или такива, които успешно са прилагали в педагогическата си практика, да ги споделят със своите колеги от същото или друго училище.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.

В тази връзка от директорите се очаква да организират, координират и контролират работата на учителите, начина на комуникация с учениците и с родителите, да създадат условия за достъпност и отчетност на процесите.

Важен партньор в този процес на взаимодействие и подкрепа са социалните партньори и работодателските организации.

За всеки от етапите се създава организация за това в кой момент, кой учител и с кои ученици работи. Учителите, които осъществяват ежедневно поне 5 часа обща работа, в т.ч. организация, подготовка на учебно съдържание, обучение, комуникация с родители и ученици, не ползват отпуск. Всяко училище следва да създаде механизъм за отчетност на извършената работа.

Родителите е необходимо да подкрепят процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено при начален и прогимназиален етап. Те съдействат за осигуряването на електронни профили на техните деца в MS Teams и други електронни платформи, които изискват това. Търсят постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осигуряват контрол. Препоръчваме за тези ученици учители и родители да общуват в специално създадени групи за това.

Използваме случая да припомним, че изборът на решение е право и отговорност на отделното училище, а подборът на инструментите и ресурсите – на отделния учител. В този смисъл препоръчваме на учителите, преди да насочат учениците си към конкретна платформа или приложение да се уверят, че те се предлагат свободно, на български език и не изискват регистрация чрез определяне на пола, както и да проверят научната достоверност и коректната терминология на предлаганите образователни материали.

Предвид извънредните обстоятелства, при които се налага да се действа своевременно, и отчитайки, че не всички учители и ученици разполагат с необходимите дигитални устройства, насоките са препоръчителни и поставят само началото на бъдеща системна работа за ефективно осигуряване и осъществяване на дистанционната форма на обучение. В този случай той е отворен да се допълва и обогатява и в никакъв не бива да се възприема като задължителни изисквания.

Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки .

Свали документ

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., изм. и доп., бр. 92 от 6.11.2018 г., изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г. (*), доп., бр. 42 от 28.05.2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г.

Глава шеста
УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 106. (1) Формите на обучение са:

1. дневна;

2. вечерна;

3. задочна;

4. индивидуална;

5. самостоятелна;

6. дистанционна;

7. комбинирана;

8. обучение чрез работа (дуална система на обучение).

(2) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или във вечерна форма, освен в случаите, предвидени в този раздел.

(3) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно.

Чл. 107. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и при спазване изискванията на този закон.

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години;

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5;

6. ученик със специални образователни потребности.

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката.

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 190, ал. 1 извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл. 12.

Чл. 108. (1) Обучението в дневна, вечерна и задочна форма се организира в паралелки и групи.

(2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.

(3) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни учебни предмети – за отделен ученик.

(4) Обучението в дистанционната форма може да се организира в групи от ученици от един и същ клас или за отделен ученик.

(5) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира:

1. в паралелки и/или групи – при обучението в училището, и

2. за отделен ученик или в групи – при практическото обучение в реална работна среда.

Чл. 109. (1) Във вечерна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.

(2) По изключение във вечерните училища може да се приемат и лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма.

(3) Обучението във вечерна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

(4) Обучението във вечерна форма за учениците със специални образователни потребности може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.

Чл. 110. (1) В задочна форма може да се обучават само лица, навършили 16 години.

(2) Задочната форма на обучение включва учебни часове, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.

(3) Обучението в задочна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма.

Чл. 111. (1) В индивидуална форма може да се обучават:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4;

5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 14.

(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95.

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие.

(5) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава – когато са в същото населено място, в което е болницата;

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

Чл. 112. (1) В самостоятелна форма може да се обучават:

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2;

3. ученици с изявени дарби;

4. лица, навършили 16 години.

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1.

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна или вечерна форма.

(5) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(6) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието.

(7) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 в съответствие с изискванията на този закон се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към регионалното управление на образованието по ал. 6. В комисията задължително участва представител на Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 113. (1) Дистанционна форма може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици със специални образователни потребности;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

(2) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV включително.

(3) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.

(4) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

(5) Обучението в дистанционна форма по ал. 4 за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.

(6) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

(7) Дистанционна форма на обучение може да се организира от училище, което разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.

Чл. 114. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.

(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за:

1. ученик със специални образователни потребности;

2. ученик с изявени дарби;

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.

(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7, или от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4.

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището – по реда на чл. 111, ал. 25, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7.

(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се осъществява от училището по реда на чл. 111, ал. 25.

Чл. 115. (1) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) е специфична форма на обучение, при която професионалната квалификация се придобива чрез:

1. практическо обучение в реална работна среда, и

2. (изм. – ДВ, бр. 92 от 2018 г.) обучение в училище по ал. 2.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 92 от 2018 г.) Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) може да се организира от професионална гимназия, училище по изкуствата, спортно училище, специално училище – възпитателно училище интернат и социално-педагогически интернат, или от средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална подготовка въз основа на партньорство между един или няколко работодатели.

(3) Обучение чрез работа (дуална система на обучение) се организира във втория гимназиален етап за ученици, които са навършили 16 години.

Чл. 116. (1) Организацията на обучението в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, а обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира и осъществява при условия и по ред, определени в Закона за професионалното образование и обучение.

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик

Свали документ

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Свали документ

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Свали документ

НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
(обн. – ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.) (публ. 02.03.2020 г.)

Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация

Решенията на акредитираните висши училища относно признаването на оценките от ДЗИ в кандидатстудентската кампания през 2020 г.

Аграрен университет – Пловдив

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Академия на МВР – София

Американски университет в България – Благоевград

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна

Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Висше училище по застраховане и финанси – София

Висше училище по мениджмънт – Варна

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Военна академия Георги С. Раковски”– София

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

Европейски политехнически университет – Перник

Икономически университет – Варна

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Колеж по туризъм – Благоевград

Лесотехнически университет – София

Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Пловдив

Медицински университет – София

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

Национална музикална академия „Проф. Панчо Ввладигеров” – София

Национална спортна академия „Васил Левски” – София

Национална художествена академия – София

Нов български университет – София

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов

Театрален колеж „Любен Гройс” – София

Технически университет – Варна

Технически университет – Габрово

Технически университет – София

Тракийски университет – Стара Загора

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в кандидат-студентската кампания 2020 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Във връзка с писмо № 9105-67/24.02.2020 г. на МОН  предстои изпълнение за 2020 г. на Постановление № 129 от 2000 г. на Министерски съвет за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на общините.

Съгласно чл.1, т. 1 и т. 2 от ПМС № 129 от 2000 г. паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик в дневна, комбинирана форма на обучение и обучение чрез работа за бюджетна година в общинските и държавните детски градини и училища.

І. Процедурата за предоставяне на паричните средства за общинските детски градини и училища, финансирани чрез бюджета на общините e следната:

1. Проектите на общинските детски градини и училища се представят за съгласуване на експерта по спорт и младежки дейности в общинските администрации в срок до 16.03.2020 г.

2. Проектите на общинските детски градини и училища се изработват в три екземпляра – единият екземпляр остава за съхранение в РУО, вторият в общината и третият се съхранява при директора, изработил проекта.

3. Директорът на общинско училище, в което има и организирани подготвителни групи, изработва общ проект за училището за кандидатстване по ПМС №129/11.07.2000 г., като броят на децата и броят на учениците и полагащата им се сума по 2 лв. и по 3 лв. се записва поотделно в Справка (Образец № 1)

ІІ. За училищата, финансирани от бюджета на МОН:

1. Проектите се предоставят в срок до 31.03.2020 г. в РУО –…………..старши експерт по финансово осигуряване

1. Проектите се изработват в два екземпляра. Единият екземпляр се съхранява в РУО – …………, вторият остава за съхранение при директора, изработил проекта.

ІІІ. За детските градини и училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на отбраната, редът за одобряване на проектите и предоставянето на средствата се определя от съответния министър.

Броят на децата и учениците се определя въз основа на данните в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование на Министерството на образованието и науката към началото на втория учебен срок за съответната учебна година.

Приложения:

1. Постановление № 129/11.07.2000 г., изм. и доп., бр.62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.          Свали документ

2. Приложение № 1 към чл.3, ал.1       Свали документ

3. Приложение № 2 към чл.3, ал.1        Свали документ